More ideas from Zanf
Babylone Motel, Zyva Studio, Young Architect

Babylone Motel, Zyva Studio, Young Architect

Presentation Layout, Presentation Boards, Architectural Presentation, Architecture Panel, Landscape Architecture, Architecture Models, Bulletin Boards, Landscape Architecture Design

Yifu Kang Landscape Architecture Portfolio Cornell MLA 2018  2018 MLA | Cornell University; 2016 BLA | University of Oregon

Yifu Kang Landscape Architecture Portfolio Cornell MLA 2018 2018 MLA | Cornell University; 2016 BLA | University of Oregon