More ideas from Hermina
Lycoris radiata (Red spider lily, Red magic lily) - Poisonous enough to keep mice away.  Hoa bỉ ngạn - Có hay chăng huyết hoa như máu? Vốn là hoa hay máu của nhân gian?

Lycoris radiata (Red spider lily, Red magic lily) - Poisonous enough to keep mice away.

Cluster amaryllis, Kinchakuda, Hidaka, Saitama, Japan

lifeisverybeautiful: “Red Spider Lily by taro ”

Lycoris radiata

Lycoris radiata

Lycoris radiata "manjusaka"

Photo of Lycoris radiata "manjusaka"

spider lily

Spider lily, probably my favourite flower :)

Spider, Lily

manjusaka

manjusaka

A flower on the other side of the river  #flora #flower

Lycoris radiata (red spider lily), the flower seen in Kaneki's subconscious in Tokyo Ghoul, Aogiri arc

Zing Me | MẠN CHÂU SA HOA (Manjusaka) Truyền thuyết về loài hoa u sầu nhất

Zing Me - Mạng xã hội & giải trí online lớn nhất Việt Nam

“The purpose of life is a life of purpose.” Robin Sharma

striking - black butterfly on red flower - strike-ball.