@Behance portfolio: "Owl logo" http://be.net/gallery/51231857/Owl-logo

@Behance portfolio: "Owl logo" http://be.net/gallery/51231857/Owl-logo

Логотип Simpledoc

Логотип Simpledoc

Логотип Алко Лайк

Логотип Алко Лайк

Логотип Киин Бургер

Логотип Киин Бургер

Golden Scarab logo

Golden Scarab logo

Логотип Пандамобиль http://be.net/gallery/57500641/logotip-pandamobil

Логотип Пандамобиль http://be.net/gallery/57500641/logotip-pandamobil

Логотип Маша на байке http://be.net/gallery/57105557/logotip-masha-na-bajke

Логотип Маша на байке http://be.net/gallery/57105557/logotip-masha-na-bajke

Фирменный стиль Saint Cow

Фирменный стиль Saint Cow

Логотип «Тысяча мелочей» http://be.net/gallery/56491281/logotip-tysjacha-melochej

Логотип «Тысяча мелочей» http://be.net/gallery/56491281/logotip-tysjacha-melochej

@Behance portfolio: "NANA PIROGI logo" http://be.net/gallery/56354137/NANA-PIROGI-logo

@Behance portfolio: "NANA PIROGI logo" http://be.net/gallery/56354137/NANA-PIROGI-logo

Фирменный стиль Завод ЖБИ-3

Фирменный стиль Завод ЖБИ-3

@Behance portfolio: "WhiteBears logo" http://be.net/gallery/55307075/WhiteBears-logo

@Behance portfolio: "WhiteBears logo" http://be.net/gallery/55307075/WhiteBears-logo

@Behance: «Логотип Шумский лес» https://www.behance.net/gallery/54833839/logotip-shumskij-les

@Behance: «Логотип Шумский лес» https://www.behance.net/gallery/54833839/logotip-shumskij-les

Pinterest
Search