நல்லாம்பட்டி சிக்கன்

1 Pin
 3w
Collection by
two men sitting in front of a large pot full of food and one man holding a plate
ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு சமையல்! நல்லாம்பட்டி கோழி வறுவல் | Nallampatti Kozhi Varuval Country Chicken - 4 kg Gingelly Oil - 200 ml Shallots - 1 kg Curry Leaves - As Required Ginger Garlic Paste - 100g Salt -... | By Chef Deena's KitchenFacebook
ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு சமையல்! நல்லாம்பட்டி கோழி வறுவல் | Nallampatti Kozhi Varuval Country Chicken - 4 kg Gingelly Oil - 200 ml Shallots - 1 kg Curry Leaves - As Required Ginger Garlic Paste - 100g Salt -... | By Chef Deena's KitchenFacebook