கம்பு மாவு

1 Pin
 3w
Collection by
several people are gathered around a large pile of food
சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லற பிள்ளை கூட அள்ளி அள்ளி சாப்பிடும் | Kambu Maavu Ingredients Kambu - 1/2 Kg Jaggery - 1/2 Kg Grated Coconut - As Required Ghee - 1 Tbsp Cardamom Powder - As Required Salt - To Taste | By Chef Deena's KitchenFacebook
சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லற பிள்ளை கூட அள்ளி அள்ளி சாப்பிடும் | Kambu Maavu Ingredients Kambu - 1/2 Kg Jaggery - 1/2 Kg Grated Coconut - As Required Ghee - 1 Tbsp Cardamom Powder - As Required Salt - To Taste | By Chef Deena's KitchenFacebook