More ideas from Teo
ahikuboruchi: Đó là trước khi đi ngủ Nezushi của! Yaay, cuối cùng tôi đã hoàn tất việc này. Thiên Chúa, tôi nghĩ gif này có thể là quá lớn để tải lên ở đây ... hehe, tôi nên học cách đọc các Thắc mắc thường gặp trước. ^^ °°° Have a nice weekend! ^ - ^ /

ahikuboruchi: It’s Nezushi’s bedtime! Yaay, I’ve finally finished this. God, I thought this gif might be too big to upload it here… hehe, I should learn to read the faq beforehand. ^^°°° Have a nice weekend!

I love this dress!

Items similar to Vintage Champagne-Pink Ruched Chiffon-Couture Strapless Shelf-Bust Bow Draped Tiered-Ruffle Rockabilly Princess Circle-Skirt Bombshell Wedding Party Prom Cocktail Gown Dress on Etsy