Teo Tica
Mai multe idei de la Teo
Lovvvvvvvvveeeeeeee!!!!!!!Wish | Edgy rocker girl

Lovvvvvvvvveeeeeeee!!!!!!!Wish | Edgy rocker girl

Grunge fashion

Grunge fashion

Wings

Wings

ahikuboruchi: Đó là trước khi đi ngủ Nezushi của! Yaay, cuối cùng tôi đã hoàn tất việc này. Thiên Chúa, tôi nghĩ gif này có thể là quá lớn để tải lên ở đây ... hehe, tôi nên học cách đọc các Thắc mắc thường gặp trước. ^^ °°° Have a nice weekend! ^ - ^ /

ahikuboruchi: Đó là trước khi đi ngủ Nezushi của! Yaay, cuối cùng tôi đã hoàn tất việc này. Thiên Chúa, tôi nghĩ gif này có thể là quá lớn để tải lên ở đây ... hehe, tôi nên học cách đọc các Thắc mắc thường gặp trước. ^^ °°° Have a nice weekend! ^ - ^ /

beautiful dress

beautiful dress

Lace dress for a dance, maybe? But homecoming was on Friday... Not that I would have gone, anyways.

Lace dress for a dance, maybe? But homecoming was on Friday... Not that I would have gone, anyways.

Custom silk chiffon little black dress for tracy-along with a separated mini petticoat

Custom silk chiffon little black dress for tracy-along with a separated mini petticoat

I love this dress!

I love this dress!

Homecoming Dresses , Homecoming Dresses , Homecoming Dresses , Homecoming Dresses

Homecoming Dresses , Homecoming Dresses , Homecoming Dresses , Homecoming Dresses

homecoming dresses homecoming dresses???

homecoming dresses homecoming dresses???