Decebalus, king of Dacia, defeated by Trajan.  Kazam Gorge on the Danube River, Romania. Completed 2004 as part of a campaign to rescue Romania's historic identity.

The Statue of Dacian king Decebalus, Danube River, Romania (Eastern Europe)

Dacian woman carrying the ancient symbol of her people, the wolf

Dacian woman warrior carrying our ancient symbol,the wolf ,Romanian Festival

Războaiele daco-romane, controverse şi mitificări | Historia

Dacian warrior fighting with a Roman one

Burebista | dezvaluiribiz.ro | Nicicând nu au avut tracii, fie ei daci sau de altă sorginte, un lider mai impunător şi mai influent decât a fost Burebista. Locuitorii cetăţii Dionysopolis, Balcicul de astăzi, îl numeau cu mândrie “cel dintâi şi cel mai mare dintre[...]

File:Roman bust of a Dacian tarabostes (nobleman), Hermitage, St Petersburg, Russia -

getae-dacians warriors geto-dacii romanian children men romanians

Ancient Getae-Dacians brought to life

getae-dacians warriors geto-dacii romanian children men romanians

Pinterest
Search