Monopol pe căsătorie

Photo gallery of your favorite love-team in Gossip Girl - Chuck Bass and Blair Waldorf played by Ed Westwick and Leighton Meester

Codul fiscal explicat pentru nespecialiști

Codul fiscal explicat pentru nespecialiști

Vișinescu a învins După multă zarvă jur­na­lis­tică și nis­cai circ pe sti­cla unor te­le­vi­ziuni, pro­ce­sul tor­țio­na­ru­lui Vi­și­ne­scu - fost co­man­dant al în­chi­so­rii po­li­tice de la Râm­nicu Să­rat - a avut prima pro­nun­țare a com­ple­tu­lui de ju­de­cată: 20 de ani de în­chi­soare. Mo­tiv de bu­cu­ri...

BUCHAREST, Romania (AP) — A court on Wednesday froze the assets of a former Romanian prison commander charged with torturing and causing the deaths of 12 political prisoners in th

Fie-vă milă de Ponta De în­dată ce a re­nun­țat la func­ția de pre­șe­dinte al PSD, Vic­tor Ponta tră­iește un fel de noapte a cuți­te­lor lungi în va­ri­anta au ra­lenti. Ca și cum de­mi­sia sa din frun­tea par­ti­du­lui ar fi eli­be­rat niște ne­vă­zute re­sor­turi, eve­ni­men­tele care au suc­ce­dat aces­tui mo­me...

Fie-vă milă de Ponta De în­dată ce a re­nun­țat la func­ția de pre­șe­dinte al PSD, Vic­tor Ponta tră­iește un fel de noapte a cuți­te­lor lungi în va­ri­anta au ra­lenti. Ca și cum de­mi­sia sa din frun­tea par­ti­du­lui ar fi eli­be­rat niște ne­vă­zute re­sor­turi, eve­ni­men­tele care au suc­ce­dat aces­tui mo­me...

Pe creasta Parângului Acum câ­țiva ani, când ur­cam pen­tru prima oară Tran­sal­pina cu ma­șina, m-am oprit un­deva pe la pa­sul Ur­dele, în punc­tul cel mai înalt și am ad­mi­rat mun­ții Pa­rân­gu­lui. Atunci mi-am pro­mis că voi veni cân­dva să-i urc, ten­tat de un­du­i­rile ma­ies­tu­oase ale cres­tei că­tre apus. ...

Pe creasta Parângului Acum câ­țiva ani, când ur­cam pen­tru prima oară Tran­sal­pina cu ma­șina, m-am oprit un­deva pe la pa­sul Ur­dele, în punc­tul cel mai înalt și am ad­mi­rat mun­ții Pa­rân­gu­lui. Atunci mi-am pro­mis că voi veni cân­dva să-i urc, ten­tat de un­du­i­rile ma­ies­tu­oase ale cres­tei că­tre apus. ...

Falia unui viitor cutremur În­tre Ca­ra­cal și Vă­leni se în­tinde o imensă fa­lie pe care ni­meni nu vrea să o vadă. Și nu e doar din Olt până în Va­slui, ci se în­tinde și prin alte lo­curi ale Ro­mâ­niei, o fi­sură imensă de-a lun­gul că­reia un vi­i­tor cu­tre­mur ar pu­tea de­vasta lu­mea noas­tră, cea pe care azi o c...

Falia unui viitor cutremur În­tre Ca­ra­cal și Vă­leni se în­tinde o imensă fa­lie pe care ni­meni nu vrea să o vadă. Și nu e doar din Olt până în Va­slui, ci se în­tinde și prin alte lo­curi ale Ro­mâ­niei, o fi­sură imensă de-a lun­gul că­reia un vi­i­tor cu­tre­mur ar pu­tea de­vasta lu­mea noas­tră, cea pe care azi o c...

Despre circumstanțele răului

Despre circumstanțele răului

Partidul nu greșește

Partidul nu greșește

Chintă roială servită

Foxwoods Resort Casino features deluxe accommodations, fine dining, a wide variety of entertainment attractions and shopping.

O fecioară goală și despletită

O fecioară goală și despletită

Lideri de sindicarton

Lideri de sindicarton

Pinterest
Search