Declaraţia 600 D600 - Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (OPANAF 4140/2017). Declarația se depune la ...

Academic Help and Writing Service - Excellent Academic Help

Declaraţia 220 D220 - Declarație privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 3780/2017). Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse ...

Academic Help and Writing Service - Excellent Academic Help

Declaraţia 220 D220 - Declarație privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 3780/2017). Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, supuse ...

Academic Help and Writing Service - Excellent Academic Help

Declaraţia 600 D600 - Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (OPANAF 4140/2017). Declarația se depune la ...

Academic Help and Writing Service - Excellent Academic Help

Spaţiul privat virtual (SPV) Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscală a contribuabilului. Spaţiul ...

Spaţiul privat virtual (SPV) Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscală a contribuabilului. Spaţiul ...

Spaţiul privat virtual (SPV) Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscală a contribuabilului. Spaţiul ...

Spaţiul privat virtual (SPV) Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscală a contribuabilului. Spaţiul ...

Spaţiul privat virtual (SPV) Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscală a contribuabilului. Spaţiul ...

Spaţiul privat virtual (SPV) Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat persoanelor fizice care deţin un Cod Numeric Personal, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscală a contribuabilului. Spaţiul ...

Extras din sesiunea de asistenţă şi îndrumare online ANAF (via Facebook; data sesiunii: Ianuarie 2018), cu subiectul: Contribuţii sociale şi impozit datorat pentru activităţi independente începând cu 1 ianuarie 2018 Î: Dacă sunt şi salariat şi obţin şi venituri din activităţi ...

Extras din sesiunea de asistenţă şi îndrumare online ANAF (via Facebook; data sesiunii: Ianuarie 2018), cu subiectul: Contribuţii sociale şi impozit datorat pentru activităţi independente începând cu 1 ianuarie 2018 Î: Dacă sunt şi salariat şi obţin şi venituri din activităţi ...

Persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activități independente datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale. Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând ...

Persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activități independente datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale. Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând ...

Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să depună la Fisc, la începutul anului 2018, anumite formulare pentru impozitul pe venit sau contribuțiile de asigurări sociale. Ce declaraţie depune PFA pentru contribuţia la pensii (CAS)? Declaraţia ce trebuie depusă de persoanele fizice ...

Academic Help and Writing Service - Excellent Academic Help

Persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să depună la Fisc, la începutul anului 2018, anumite formulare pentru impozitul pe venit sau contribuțiile de asigurări sociale. Ce declaraţie depune PFA pentru impozitul pe venit? Declaraţia ce trebuie depusă de persoanele fizice autorizate pentru ...

Academic Help and Writing Service - Excellent Academic Help

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a modificat modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), ...

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a modificat modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), ...

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a modificat modul de înregistrare şi de funcţionare a persoanelor fizice autorizate (PFA), ...

Find Key To Motivated Employees

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Extras) CAPITOLUL II - Venituri din activități independente ART. 68 (8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului ...

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Extras) CAPITOLUL II - Venituri din activități independente ART. 68 (8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului ...

Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor CPSA Ordinul preşedintelui Institutului Național de Statistică nr. 605 din 15 octombrie 2008 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităților ‐ CPSA publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din ...

Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor CPSA Ordinul preşedintelui Institutului Național de Statistică nr. 605 din 15 octombrie 2008 privind actualizarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităților ‐ CPSA publicat în Monitorul Oficial nr. 869 din ...

Pinterest
Search