Colegiu.info

245 Pins7 Followers
Alcanii Alcanii sunt hidrocarburi aciclice saturate. Formula generală a alcanilor este CnH2n+2. În moleculele alcanilor se găsesc numai legături simple, de tip s, carbon-carbon şi carbon-hidrogen. Seria omoloagă a alcanilor Seria omoloagă a alcanilor se obţine pornind de la formula ...

Alcanii Alcanii sunt hidrocarburi aciclice saturate. Formula generală a alcanilor este CnH2n+2. În moleculele alcanilor se găsesc numai legături simple, de tip s, carbon-carbon şi carbon-hidrogen. Seria omoloagă a alcanilor Seria omoloagă a alcanilor se obţine pornind de la formula ...

La mamifere, ca la toate vertebratele, sângele circulă prin inimă şi prin vase. Inima Inima este situată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni. Inima este un organ musculos, având patru camere: două atrii şi două ventricule. Ea este alcătuită din trei straturi concentrice: ...

La mamifere, ca la toate vertebratele, sângele circulă prin inimă şi prin vase. Inima Inima este situată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni. Inima este un organ musculos, având patru camere: două atrii şi două ventricule. Ea este alcătuită din trei straturi concentrice: ...

La mamifere, ca la toate vertebratele, sângele circulă prin inimă şi prin vase. Inima Inima este situată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni. Inima este un organ musculos, având patru camere: două atrii şi două ventricule. Ea este alcătuită din trei straturi concentrice: ...

La mamifere, ca la toate vertebratele, sângele circulă prin inimă şi prin vase. Inima Inima este situată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni. Inima este un organ musculos, având patru camere: două atrii şi două ventricule. Ea este alcătuită din trei straturi concentrice: ...

Textul narativ Un text narativ se construieşte întotdeauna în jurul unei ficţiuni: povestirea aventurilor unuia sau ale mai multor personaje. Succesiunea aventurilor constituie acţiunea. Acţiunea este determinată de schimbarea unei situaţii iniţiale. Naraţiunea organizează acţiunea ...

Textul narativ Un text narativ se construieşte întotdeauna în jurul unei ficţiuni: povestirea aventurilor unuia sau ale mai multor personaje. Succesiunea aventurilor constituie acţiunea. Acţiunea este determinată de schimbarea unei situaţii iniţiale. Naraţiunea organizează acţiunea ...

Hidrocarburi Hidrocarburile sunt compuşi organici care conţin în molecula lor numai atomi de carbon şi hidrogen. Formula moleculară generală a unei hidrocarburi poate fi exprimată astfel: CxHy, unde x reprezintă numărul de atomi de carbon din moleculă, iar y numărul de atomi de hidrogen. ...

Hidrocarburi Hidrocarburile sunt compuşi organici care conţin în molecula lor numai atomi de carbon şi hidrogen. Formula moleculară generală a unei hidrocarburi poate fi exprimată astfel: CxHy, unde x reprezintă numărul de atomi de carbon din moleculă, iar y numărul de atomi de hidrogen. ...

Metanul Metanul (CH4) este componentul principal al gazelor naturale. Se mai află în gazele de sondă, în gazele de cocserie (gazele rezultate la distilarea uscată a cărbunilor de pământ) şi în gazele de cracare. Metanul există şi în minele de cărbuni, unde formează împreună cu ...

Metanul Metanul (CH4) este componentul principal al gazelor naturale. Se mai află în gazele de sondă, în gazele de cocserie (gazele rezultate la distilarea uscată a cărbunilor de pământ) şi în gazele de cracare. Metanul există şi în minele de cărbuni, unde formează împreună cu ...

Sistem termodinamic Metoda termodinamică este prin excelenţă, o metodă experimentală. Conceptele şi legile cu care operează îşi au originea în realitatea experimentală, fiind rezultatul sintezei unui mare volum de fapte observate nemijlocit. Numim sistem termodinamic un ansamblu finit ...

Sistem termodinamic Metoda termodinamică este prin excelenţă, o metodă experimentală. Conceptele şi legile cu care operează îşi au originea în realitatea experimentală, fiind rezultatul sintezei unui mare volum de fapte observate nemijlocit. Numim sistem termodinamic un ansamblu finit ...

În matematică nu se operează frecvent silogistic, însă cunoaşterea comună şi ştiinţifică utilizează silogismul. În cazul argumentelor imediate avem de-a face cu deducerea unei propoziţii din alta. În cazul argumentelor propriu-zise, din care face parte şi silogismul, avem de a face ...

În matematică nu se operează frecvent silogistic, însă cunoaşterea comună şi ştiinţifică utilizează silogismul. În cazul argumentelor imediate avem de-a face cu deducerea unei propoziţii din alta. În cazul argumentelor propriu-zise, din care face parte şi silogismul, avem de a face ...

Pinterest
Search