„Să postim de patimile mâniei, să ne desfătăm cu dragoste nemincinoasă, să hrănim pe cei săraci cu pâine, hrănindu-ne pe noi cu dumnezeiescul har, și cu lacrimile să stingem lacrimile hotărârii ce va să fie” (Din Slujba zilei de Luni în a doua săptămână a Sfântului și Marelui Post).

The artwork represents the Parable of the Sower, found in the Byzantine beliefs.

„Să iubim postul, maica virtuților: să urâm desfătarea roditoare de patimi și să strigăm: Părinte, Care ești în ceruri, mântuiește-ne pe noi, mântuiește-ne pentru rugăciunile sfinților Tăi” (Din slujba zilei de Marți în a treia săptămână a Sfântului și Marelui Post).

Christ, "The Holy Napkin" - Damascene Gallery Icon and Church Supply

„Postul ni s-a rânduit de fapt nu numai spre chinuirea trupului, ci și spre trezvia minții, ca nu cumva, întunecându-se de mulțimea bucatelor, să nu fie în stare să se păzească de gânduri” (Sfântul Casian Romanul, Filocalia I).

Suspended in Light by Mary Kay on ~ The Metéora is one of the largest and most important complexes of Eastern Orthodox monasteries in Greece, second only to Mount Athos.

„Când vei veni întru slava Ta, cu mii și cu milioane de Puteri, ca să judeci tot pământul, atunci Doamne, să-Ți fie milă de mine, să mă ierți și să mă izbăvești de osândă; să nu mă rușinezi, nici să mă osândești în focul cel veșnic” (Din slujba zilei de Luni în a treia săptămână a Sfântului și Marelui Post).  Iisus Hristos Mântuitorul - icoană pictată de Andrei Rubliov în anul 1410

Become a Minister, Get Ordained, Officiate Weddings, Baptisms or Funerals. Start a Church or Work in Ministry. We Offer Online Ordination for Men or Women. Legal in the USA and Worldwide.

„Temelia cea bună are trei straturi și trei stâlpi: nerăutatea, postul și neprihănirea. Toți cei prunci în Hristos să înceapă de la ele, luând ca pildă pruncii cu trupul. Nicio răutate, nicio viclenie nu-și află vreodată loc în aceștia. Nu se află la ei săturare nesăturată, stomac nesătul, trup înfierbântat sau sălbăticit. Căci numai după ce cresc prin sporirea hranei, le vine pofta și fierbințeala...” (Sfântul Ioan Scărarul, Scara Dumnezeiescului Urcuș).

monks of mount athos -

„Posturile, privegherile, citirea Scripturilor, lepădarea de avere și lepădarea de toată lumea, nu sunt desăvârșirea însăși, ci, precum s-a zis, uneltele desăvârșirii. Căci nu într-acestea stă desăvârșirea, ci cu acestea se câștigă...” (Sfântul Casian Romanul, Filocalia I)

Hunter's moon rising behind the Metéora monastery in Greece. It's one of the largest and most important complexes of Greek Orthodox monasteries in Greece, second only to Mount Athos. Photo via Aimilianos Gkekas

„Să iubim postul, care stinge cu ajutorul Duhului patimile sufletului cele cumplite, și ne întărește a lucra lucruri dumnezeiești, și mintea o înalță spre cer și solește iertarea cea dăruită de la Dumnezeu, de cele ce am greșit” (Din slujba zilei de Marți în a treia săptămână a Sfântului și Marelui Post).

Contemporary icon Appearing of Christ to the Holy Myrrhbearers. 2012 for Christian church, commission new sacred icon.

„Postul are în sine laudă, dar nu de la Dumnezeu. Căci este numai o unealtă, ducând spre cumpătare pe cei ce vreau. Deci cei ce se nevoiesc nu se cade să se fălească cu el, ci să aștepte numai cu credință în Dumnezeu sfârșitul după care o doresc. Căci meșterii niciunui meșteșug nu se laudă cu uneltele lor, ca și când ar fi rezultatul meșteșugului lor, ci așteaptă fiecare să isprăvească lucrul de care s-a apucat, ca din el să arate destoinicia meșteșugului lor” (Diadoh al Foticeei, Filocalia…

travel hq 23 My bags are packed: I want to go to there. and there HQ photos)

„Cu postul și cu rugăciunea să ne curățim și cu grija de săraci lui Dumnezeu să slujim. Să suspinăm, să plângem cu căldură, până avem vreme de întoarcere, ca să ne izbăvim de plângerea cea veșnică, ce va fi în văpaia gheenei: dând slăvire lui Hristos, Celui ce a rânduit pocăință tuturor oamenilor, care se întorc cu dreptatea gândului” (Din slujba zilei de Marți în a treia săptămână a Sfântului și Marelui Post).

Icon of Christ washing the Disciples' feet. A snapshot or icon of true…

„Vedeți, vedeți că Eu sunt Cel care, ca un Dumnezeu, v-am izvorât vouă mântuirea, cu care toți oamenii prin înfrânare vă adăpați” (Din slujba zilei de Marți în a treia săptămână a Sfântului și Marelui Post).

All are called, by vocation, to be temples of the Blessed Trinity. ~Father Gabriel of Saint Mary Magdalen, OCD

„Alfabetul cel mai bun pentru toți este acesta: ascultarea, postul, sacul pocăinței, cenușa, lacrimile, mărturisirea, tăcerea, smerenia, privegherea, bărbăția, frigul, osteneala, viețuirea în greutăți, defăimarea, zdrobirea, nepomenirea răului, iubirea de frați, blândețea, credința simplă neiscoditoare, negrija lumii, ura fără ură a părinților, nepătimirea, simplitatea împreunată cu nerăutatea, neprețuirea din partea altora...” (Sfântul Ioan Scărarul, Scara Dumnezeiescului Urcuș).

Mount Athos in Chalkidiki peninsula

Pinterest
Search