Pinterest
Mars Exploration | Ana Malaianu | 2013

Mars Exploration | Ana Malaianu | 2013

Lefkada | Ana Malaianu | 2014

Lefkada | Ana Malaianu | 2014

Buzesti Boulevard _ Imaginary Plan View | Ana Malaianu | 2015

Buzesti Boulevard _ Imaginary Plan View | Ana Malaianu | 2015

Exploratorul si cainele sau | Ana Malaianu | 2016

Exploratorul si cainele sau | Ana Malaianu | 2016

Monoclu si cactus | Ana Malaianu | 2015

Monoclu si cactus | Ana Malaianu | 2015

Domnul si cainele sau | Ana Malaianu | 2015

Domnul si cainele sau | Ana Malaianu | 2015

Boat | Ana Malaianu | 2014

Boat | Ana Malaianu | 2014

O seara pe luna | Ana Malaianu | Poster | 2015

O seara pe luna

Laura Palmer | Ana Malaianu | 2013

Laura Palmer | Ana Malaianu | 2013

Exodul | Ana Malaianu | 2014

Exodul | Ana Malaianu | 2014

Conglomerate 1.01 | Ana Malaianu | 2016

Conglomerate 1.01 | Ana Malaianu | 2016

Oasis | Ana Malaianu | 2016

Oasis | Ana Malaianu | 2016

Conglomerate 1.00 | Ana Malaianu | 2016

Conglomerate 1.00 | Ana Malaianu | 2016