Seimeni - cele mai mari locuinţe circulare semi-îngropate din Europa

Pentru ca mai multe persoane - membrii ai unei familii extinse - să poată trăi împreună, dimensiunile locuinţelor circulare au continuat să crească pe durata neoliticului şi a epocii bronzului, ajungând ca la sfârşitul epocii bronzului - începutul primei epoci a fierului să aibă diametre mai mari de 2o de metri.
7 Pins13 Followers
Construcţiile erau răspândite pe o arie semicirculară cu o lăţime aproape constantă de 250 de metri, care îmbrăca lunca de pe malul Dunării ca într-o potcoavă, urmând forma golfului. La început locuinţele au fost amplasate pe mal, cât mai aproape de latura concavă a formei, de unde împrejurimile puteau fi supravegheate, vizibilitatea fiind foarte bună spre luncă şi apa fluviului, apoi s-au revărsat spre latura exterioară a formei.

Construcţiile erau răspândite pe o arie semicirculară cu o lăţime aproape constantă de 250 de metri, care îmbrăca lunca de pe malul Dunării ca într-o potcoavă, urmând forma golfului. La început locuinţele au fost amplasate pe mal, cât mai aproape de latura concavă a formei, de unde împrejurimile puteau fi supravegheate, vizibilitatea fiind foarte bună spre luncă şi apa fluviului, apoi s-au revărsat spre latura exterioară a formei.

Pentru obţinerea locuinţei parţial îngropată în pământ, incinta circulară a fost adâncită prin excavarea pământului din interiorul perimetrului iar pământul rezultat a fost depozitat sub forma unor valuri de pământ ridicate pe circumferinţa formei circulare.

Pentru obţinerea locuinţei parţial îngropată în pământ, incinta circulară a fost adâncită prin excavarea pământului din interiorul perimetrului iar pământul rezultat a fost depozitat sub forma unor valuri de pământ ridicate pe circumferinţa formei circulare.

Faptul că terenul amplasat pe dealul Seimeni nu a fost afectat de lucrările agricole a permis păstrarea în mod unic a amprentelor locuinţelor circulare, cât şi a valurilor de pământ care delimitau spaţiul aferent fiecărei gospogării.

Faptul că terenul amplasat pe dealul Seimeni nu a fost afectat de lucrările agricole a permis păstrarea în mod unic a amprentelor locuinţelor circulare, cât şi a valurilor de pământ care delimitau spaţiul aferent fiecărei gospogării.

Locuinţele care se suprapun au diametre mai mari faţă de cele suprapuse; aceeaşi observaţie se poate face şi în cazul locuinţelor apropiate, grupate două câte două. Acest fapt demonstrează tocmai continuitatea desfăşurării activităţilor unei aşezări în interiorul aceluiaşi perimetru, dar şi evoluţia locuinţelor circulare de la neolitic spre epoca bronzului (în cazul Corrstown) sau chiar epoca fierului (în cazul Seimeni).

Locuinţele care se suprapun au diametre mai mari faţă de cele suprapuse; aceeaşi observaţie se poate face şi în cazul locuinţelor apropiate, grupate două câte două. Acest fapt demonstrează tocmai continuitatea desfăşurării activităţilor unei aşezări în interiorul aceluiaşi perimetru, dar şi evoluţia locuinţelor circulare de la neolitic spre epoca bronzului (în cazul Corrstown) sau chiar epoca fierului (în cazul Seimeni).

Se observă amprenta unei locuinţe anterioare (culoare albă) care a fost dezafectată - probabil datorită instabilităţii terenului, locuinţa fiind amplasată la marginea ariei locuite, pe o porţiune cu pantă accentuată - peste ea suprapunându-se alta, deplasată spre interiorul ariei locuite (posibil o locuinţă mai stabilă şi mai bine construită).

Se observă amprenta unei locuinţe anterioare (culoare albă) care a fost dezafectată - probabil datorită instabilităţii terenului, locuinţa fiind amplasată la marginea ariei locuite, pe o porţiune cu pantă accentuată - peste ea suprapunându-se alta, deplasată spre interiorul ariei locuite (posibil o locuinţă mai stabilă şi mai bine construită).

Există şi aliniamente de trei până la cinci sau chiar mai multe locuinţe. Aceste aliniamente erau favorabile organizării apărării ariei locuite în cazul unui atac.

Există şi aliniamente de trei până la cinci sau chiar mai multe locuinţe. Aceste aliniamente erau favorabile organizării apărării ariei locuite în cazul unui atac.

La Seimeni, ca şi la Corrstown, Irlanda - unde s-a descoperit un sat din epoca bronzului mijlociu -  locuinţele sunt amplasate în grupuri mici de câte două locuinţe.

La Seimeni, ca şi la Corrstown, Irlanda - unde s-a descoperit un sat din epoca bronzului mijlociu - locuinţele sunt amplasate în grupuri mici de câte două locuinţe.

Pinterest
Search