IYI - REPREZENTAREA STILIZATĂ A CULTULUI POMULUI VIEŢII

Stâlpul suplicatoriu în Y este reprezentat pe ceramica din epoca bronzului, descoperită la Nova Zagora, Bulgaria, pe ceramică funerară etruscă descoperită la Alba, Italia, fiind prezent şi în petroglifele executate în stânca sanctuarelor tracice, cum este cel de la Rayuv, din centrul Bulgariei, descoperit pe crestele munţilor care vegheză asupra Văii Regilor Traci, dar şi pe "Piatra Scrisă" de pe Muntele Goia, România.
18 Pinuri12 abonați
Orice nouă valorizare a unei Imagini arhetipale încununează şi desăvirseşte pe cele vechi: „mântuirea" revelată prin Cruce nu anulează valorile precreştine ale Arborelui Lumii, simbol prin excelenţă al unei renovatio integrale: dimpotrivă, Crucea vine să încoroneze toate celelalte valenţe şi semnificaţii. (Imagini şi simboluri, Mircea Eliade)
În perioada Renaşterii, când autoritatea Sfintei Tradiţii asupra artelor vizuale a fost sufocată de reînvierea şi amploarea tradiţiei păgâne a antichităţii greco-romane, o bună parte dintre artiştii epocii renunţă la vechile canoane iconografice în favoarea unora mai noi sau mai vechi, inspirate însă din antichitate.
Însă simbolistica IYI este mult mai veche, regăsindu-se în ideogramele proto-elamite din mileniul III î.e.n., descoperite în Iran, precum şi pe sigiliile civilizaţiei Harappa, dezvoltată cu peste 5200 de ani în urmă în Valea Indusului. Timarah, Munţii Khomein, Iran, inscripţie proto-elamită datată la 2300 î.e.n., existentă în Compexul Istoric Niavaran.
Însă simbolistica IYI este mult mai veche, regăsindu-se în ideogramele proto-elamite din mileniul III î.e.n., descoperite în Iran, precum şi pe sigiliile civilizaţiei Harappa, dezvoltată cu peste 5200 de ani în urmă în Valea Indusului. Harappa, sigiliul din piatra H-103a.
Reminiscenţe ale reprezentări simbolice din perioada preiconoclastă s-au păstrat. Astfel, în perioada Renaşterii, când autoritatea Sfintei Tradiţii asupra artelor vizuale a fost sufocată de reînvierea şi amploarea tradiţiei păgâne a antichităţii greco-romane, o bună parte dintre artiştii epocii renunţă la vechile canoane iconografice în favoarea unora mai noi sau mai vechi, inspirate însă din antichitate.
Continuitatea simbolisticii IYI în arta populară tradițională.
Acelaşi grup de simboluri IYI se identifică tot la Sveshtari, în frescele pictate pe cupola mormântului tumular
Interesantă este încadrarea stâlpului suplicatoriu în Y între două simboluri "I". Această grupare simbolistică face trimitere la reprezentarea cultului Pomului Vieţii în civilizaţiile sumeriană, asiriană, egipteană, precum şi mayaşă, reprezentări în care Pomul Vieţii este încadrat între cel puţin două siluete umane sau divine aflate în poziţii sugerând venerarea, amplasate la stânga şi la dreapta Pomului Vieţii.  Asociind Pomul Vieţii cu substitutul acestuia - stâlpul suplicatoriu în Y, şi…
În aceeaşi perioadă în care cultul Pomului Vieţii era transferat creştinismului, în Asia Centrală acelaşi cult al Pomului Vieţii era transferat tengriismului.  Tengri este numele unei zeităţi primare de la începutul formării popoarelor turcice (xiongnu, huni, bulgari) şi mongoli (xianbei). Tengri era zeul național al Göktürks, descris ca "Dumnezeul turcilor" (Türük Tängrisi).
Bloc de piatră aflat la Muzeul Regional de Istorie din Shumen, Bulgaria.

Mai multe idei
Sanctuarul tracic de la Rayuv, Bulgaria, petroglife.
Reprezentări stilizate ale practicării cultului Pomului Vieţii se regăsesc sub forma grupului de simboluri IYI pe ceramică rituală, pe blocuri de piatră şi diferite alte obiecte descoperite pe întreg teritoriul Bulgariei, la Pliska, Madara, Preslav, Silistra, dar şi pe teritoriul României, pe insula dunăreană Păcuiu lui Soare şi la complexul de biserici rupestre de la Basarabi-Murfatlar.
Orice nouă valorizare a unei Imagini arhetipale încununează şi desăvirseşte pe cele vechi: „mântuirea" revelată prin Cruce nu anulează valorile precreştine ale Arborelui Lumii, simbol prin excelenţă al unei renovatio integrale: dimpotrivă, Crucea vine să încoroneze toate celelalte valenţe şi semnificaţii. (Imagini şi simboluri, Mircea Eliade)
Originea mitică a arborelui vieţii are la bază o ideaţie elaborată în legătură cu marea zeiţă a vegetaţiei, ca simbol al fertilităţii terestre şi, prin amplificare, al fertilităţii cosmice. Reprezentarea Pomului Vieţii, format din axul-coloană având poziţionat în vârf simbolul V, iar în partea opusă, un triunghi, sugerând ramificaţiile rădăcinii, are la bază practica preistorică prin care anumiţi arbori sacrii erau descoronaţi, pomul având în continuare rădăcinile înfipte adânc în pământ…
Interesantă este încadrarea stâlpului suplicatoriu în Y între două simboluri "I". Această grupare simbolistică face trimitere la reprezentarea cultului Pomului Vieţii în civilizaţiile sumeriană, asiriană, egipteană, precum şi mayaşă, reprezentări în care Pomul Vieţii este încadrat între cel puţin două siluete umane sau divine aflate în poziţii sugerând venerarea, amplasate la stânga şi la dreapta Pomului Vieţii.
Muzeul din Nova Zagora, Bulgaria, ceramică datată în bronzul timpuriu.
În tradiția creștină arborele cosmic este Crucea Răstignirii lui Iisus Hristos. Crucea, lucrată din lemnul arborelui binelui și răului, se substitue arborelui cosmic. Pomul vieții este asociat cu manifestarea divină. Aceasta întrucât se observă o reluare de simboluri între arborele primului legământ (pomul vieții) despre care vorbește Facerea, și arborele crucii, sau arborele noului legământ, care mântuiește omul. Isus însuși este Pomul Vieții, leacul bolii păcatului și morții.
Grupul de simboluri IYI se regăseşte şi în China, într-o pictogramă desenată pe o lespede de piatră, din camera funerară a Piramidei Albe, ridicată în anul 684 e.n. de împăratul Gaozong, care azi seamănă cu un munte - Muntele Liangshan, aflat la 80 km de oraşul Xi'an - în care a fost descoperită o mumie caucaziană cu părul blond.
Blouse | Romanian | fourth quarter 19th century | cotton, silk | Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
BASARABIA - Moldova - Romania - traditional embroidery
Pinterest
Caută