Explore these ideas and more!

„Cel ce vede pe Dumnezeu are prin vedere tot ce se cuprinde în lista bunătăților: viață fără de sfârșit, veșnica nestricăciune, fericirea fără moarte, Împărăția nemuritoare, bucuria fără sfârșit, lumina adevărată, cuvântul duhovnicesc și dulce, slava neapropiată, veselia neîncetată, tot binele ce ni se rânduiește prin nădejde în făgăduința fericirii de față” - (Sfântul Grigorie de Nyssa) #PostescCuBucurie

„Cel ce vede pe Dumnezeu are prin vedere tot ce se cuprinde în lista bunătăților: viață fără de sfârșit, veșnica nestricăciune, fericirea fără moarte, Împărăția nemuritoare, bucuria fără sfârșit, lumina adevărată, cuvântul duhovnicesc și dulce, slava neapropiată, veselia neîncetată, tot binele ce ni se rânduiește prin nădejde în făgăduința fericirii de față” - (Sfântul Grigorie de Nyssa) #PostescCuBucurie

„Paza minții este o lucrare de geniu și pentru monahi și pentru creștini, până la suflarea cea mai de pe urmă. Că războiul cu trupul nu ține mult. Omul a slăbit, s-a îmbolnăvit, a îmbătrânit, dar războiul cu mintea este până la ultima suflare” #PărinteleCleopa

"To guard the mind is a genial work both for monastics and for Christians, unto the last breath. For fleshly war does not last long. Man weakenes, he becomes ill, he gets old, but reasonal war lasts unto the last breath.

#FastingwithJoy

#FastingwithJoy

Pinterest
Search