Explore Cod, Cod Fish, and more!

Conventia europeana a drepturilor omului - actualizat 8 octombrie 2015

Conventia europeana a drepturilor omului - actualizat 8 octombrie 2015

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala. Actualizat 18 ianuarie 2018

Codul fiscal. Codul de procedura fiscala. Actualizat 18 ianuarie 2018

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare - Actualizat 8 martie 2018

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare - Actualizat 8 martie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 2 martie 2018

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 2 martie 2018

Codul muncii. Legea dialogului social si 12 legi uzuale - actualizat la 10 ianuarie 2018

Codul muncii. Legea dialogului social si 12 legi uzuale - actualizat la 10 ianuarie 2018

Regulamentul general privind protectia datelor #gdpr #rgpd

Regulamentul general privind protectia datelor

Regulamentul general privind protectia datelor #gdpr #rgpd

Drept procesual al Uniunii Europene. Editia a 2-a

Drept procesual al Uniunii Europene. Editia a 2-a

Website

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat 8 martie 2018

Codul de procedura civila si Legea de punere in aplicare. Actualizat 8 martie 2018

Codul civil. Codul de procedura civila. Actualizat 8 iunie 2017

Codul civil. Codul de procedura civila. Actualizat 8 iunie 2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 19 iunie 2017

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 19 iunie 2017

Tratatele Uniunii Europene. Actualizat 22 septembrie 2015

Tratatele Uniunii Europene. Actualizat 22 septembrie 2015

Legea societatilor si 8 legi uzuale. Actualizat 29 ianuarie 2018

Legea societatilor si 8 legi uzuale. Actualizat 29 ianuarie 2018

Noul Cod civil si 9 legi uzuale. Actualizat 25 septembrie 2015

Noul Cod civil si 9 legi uzuale. Actualizat 25 septembrie 2015

Cod, Cod Fish

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat 10 septembrie 2015 Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Scurte consideratii pe marginea unor dispozitii de drept procesual civil interpretate neunitar in practica judiciara

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat 10 septembrie 2015

Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat 10 septembrie 2015 Gabriel BOROI si Delia Narcisa THEOHARI – Scurte consideratii pe marginea unor dispozitii de drept procesual civil interpretate neunitar in practica judiciara

Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat 12 martie 2018

Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Actualizat 12 martie 2018

In cuprinsul lucrarii Codul civil si Legea de punere in aplicare, sub fiecare articol al codului sunt facute trimiteri la dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si la legislatia conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si celelalte acte normative interne sau internationale incidente

Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat 15 septembrie 2017

In cuprinsul lucrarii Codul civil si Legea de punere in aplicare, sub fiecare articol al codului sunt facute trimiteri la dispozitiile corespondente din Legea de punere in aplicare, precum si la legislatia conexa, incepand cu Conventia europeana a drepturilor omului, Constitutia Romaniei si celelalte acte normative interne sau internationale incidente

Pinterest
Search