an old stone pillar with two wooden posts sticking out of it's sides, against a black background
Save
kulturbilder.wordpress.com

Vikingatida svärd från Gotland

Vikingatida svärd från Broa, Halla på Gotland. Svärdet som är av koppar och silver hittades 1931 tillsammans med flera andra föremål.
wordpressdotcom
WordPress.com
3M followers

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.