Explore Peace Lily, Plant, and more!

Explore related topics

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Spathiphyllum

Spatafilyum(Barış Çiçeği)

วันนี้ iHome108 ขอนำเสนอไอเดีย แต่งสวนด้วยลิ้นมังกร มาฝากเพื่อนๆกัน ต้นลิ้นมังกรปลูกแพร่หลายมานานแล้ว โดยมีชื่อเรียกอีกว่า หอกพระอินทร์ โดยมีความเชื่อว่า  บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้  เพราะมีอาวุธของพระอินทร์ไว้ ลิ้นมังกรเป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าทอดเลื้อยไปตามผิวดิน  รูปใบมีหลายแบบ ทั้งรูปใบหอก รูปแถบกว้าง รูปไข่กลับ รูปช้อน รูปรี และเป็นแท่งกลมยาว ขนาดแตกต่างกัน เป็นพืชที่แข็งแรง ทนทาน…

วันนี้ iHome108 ขอนำเสนอไอเดีย แต่งสวนด้วยลิ้นมังกร มาฝากเพื่อนๆกัน ต้นลิ้นมังกรปลูกแพร่หลายมานานแล้ว โดยมีชื่อเรียกอีกว่า หอกพระอินทร์ โดยมีความเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะมีอาวุธของพระอินทร์ไว้ ลิ้นมังกรเป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าทอดเลื้อยไปตามผิวดิน รูปใบมีหลายแบบ ทั้งรูปใบหอก รูปแถบกว้าง รูปไข่กลับ รูปช้อน รูปรี และเป็นแท่งกลมยาว ขนาดแตกต่างกัน เป็นพืชที่แข็งแรง ทนทาน…

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

indretning med naturen - Google-søgning

indretning med naturen - Google-søgning

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Crinul păcii (Spathiphyllum)

Crinul păcii. Spathiphyllum. Peace lily.

Pinterest
Search