Georg Trakl- 59 poeme

Traducere, prefata si note de Petre Stoica
10 Pinuri5 abonați
Cântec pentru o mierlă captivă Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Lui Ludwig von Ficker Răsuflare întunecată în rămurişul verde. Mărunte flori albastre înconjură cu nimb Chipul singuratecului, pasul de aur Murind sub măslin. Noaptea se ridică fâlfăind din aripi beţe. Atât de tăcut sângerează umilinţa, Rouă, ce picură încet de pe spinul înflorit. Milostenia braţelor strălucitoare Cuprinde o inimă ce se frânge.

Cântec pentru o mierlă captivă Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Lui Ludwig von Ficker Răsuflare întunecată în rămurişul verde. Mărunte flori albastre înconjură cu nimb Chipul singuratecului, pasul de aur Murind sub măslin. Noaptea se ridică fâlfăind din aripi beţe. Atât de tăcut sângerează umilinţa, Rouă, ce picură încet de pe spinul înflorit. Milostenia braţelor strălucitoare Cuprinde o inimă ce se frânge.

Soarele Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! În fiece zi soarele galben trece deasupra colinei. Frumoase-s pădurea, animalul întunecat. Omul - vânător sau cioban. Roşietic se ridică peştele în iazul verde. Sub cerul rotund Pescarul trece fără zgomot în barca-i albastră. Încet se pârguieşte strugurele, grâul. Când ziua se înclină în tăcere Te-aşteaptă şi Răul şi Binele. Când noaptea se lasă Drumeţul îşi ridică încet pleoapele grele; Soarele străbate din cotlonul de…

Soarele Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! În fiece zi soarele galben trece deasupra colinei. Frumoase-s pădurea, animalul întunecat. Omul - vânător sau cioban. Roşietic se ridică peştele în iazul verde. Sub cerul rotund Pescarul trece fără zgomot în barca-i albastră. Încet se pârguieşte strugurele, grâul. Când ziua se înclină în tăcere Te-aşteaptă şi Răul şi Binele. Când noaptea se lasă Drumeţul îşi ridică încet pleoapele grele; Soarele străbate din cotlonul de…

Pribeagul Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Întotdeauna se reazimă noaptea albă de colină Unde plopul se înalţă în sunete argintii, Unde-s pietre şi stele. Deasupra torentului puntea se bolteşte somnoroasă, Băiatul e urmărit de un chip răposat, Secera lunii în văgăuna trandafirie Departe de imnici păstori. Din roca străveche Broasca priveşte cu ochi de cristal, Se trezeşte înfloritul vânt, cântec de pasăre asemenea morţii, Iar paşii înverzesc în pădure, uşor. E…

Pribeagul Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Întotdeauna se reazimă noaptea albă de colină Unde plopul se înalţă în sunete argintii, Unde-s pietre şi stele. Deasupra torentului puntea se bolteşte somnoroasă, Băiatul e urmărit de un chip răposat, Secera lunii în văgăuna trandafirie Departe de imnici păstori. Din roca străveche Broasca priveşte cu ochi de cristal, Se trezeşte înfloritul vânt, cântec de pasăre asemenea morţii, Iar paşii înverzesc în pădure, uşor. E…

În Veneţia Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Linişte în camera înnoptată. Sfeşnicul pâlpâie argintiu În faţa melodiosului răsuflet Al singuratecului; Magici nori de trandafiri. Roi negru de muşte Întunecă încăperea de piatră Şi de chinul zilei aurii Încremeneşte capul Celui fără cămin. Neclintită înnoptează marea. Stea şi întunecată călătorie Pieri pe canal. Copile, surâsul tău bolnăvicios Mă petrecea uşor în somn.

În Veneţia Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Linişte în camera înnoptată. Sfeşnicul pâlpâie argintiu În faţa melodiosului răsuflet Al singuratecului; Magici nori de trandafiri. Roi negru de muşte Întunecă încăperea de piatră Şi de chinul zilei aurii Încremeneşte capul Celui fără cămin. Neclintită înnoptează marea. Stea şi întunecată călătorie Pieri pe canal. Copile, surâsul tău bolnăvicios Mă petrecea uşor în somn.

Vara Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Seara încetează tânguirea Cucului din pădure. Mai adânc se înclină grâul, Macul roşu. Peste colină Ameninţă neagra furtună. Vechiul cântec al greierului Moare pe câmp. Frunzişul castanului A ramas încremenit. Pe scara-n spirală Foşneşte rochia ta. În camera întunecată Lumânarea pâlpâie liniştit. O mână de argint O stinge; Vânt potolit, noapte fără stele.

Vara Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Seara încetează tânguirea Cucului din pădure. Mai adânc se înclină grâul, Macul roşu. Peste colină Ameninţă neagra furtună. Vechiul cântec al greierului Moare pe câmp. Frunzişul castanului A ramas încremenit. Pe scara-n spirală Foşneşte rochia ta. În camera întunecată Lumânarea pâlpâie liniştit. O mână de argint O stinge; Vânt potolit, noapte fără stele.

Petre Stoica, remember necesar: Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă...

Petre Stoica, remember necesar: Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă...

În primăvară Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Paşi întunecaţi scuturau zăpada uşor, În umbră copacului Îndrăgostiţii ridică învăpăiatele pleoape. Mohorâtelor strigăte ale corăbierilor Mereu le urmează steaua şi noaptea; Şi vâslele bat în ritmuri domoale. Lângă ziduri căzute-n ruină Curând înfloresc viorelele. Sfios înverzeşte şi tâmpla solitarului.

În primăvară Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Paşi întunecaţi scuturau zăpada uşor, În umbră copacului Îndrăgostiţii ridică învăpăiatele pleoape. Mohorâtelor strigăte ale corăbierilor Mereu le urmează steaua şi noaptea; Şi vâslele bat în ritmuri domoale. Lângă ziduri căzute-n ruină Curând înfloresc viorelele. Sfios înverzeşte şi tâmpla solitarului.

Pe lângă mlaştină Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Drumeţ prin vântul negru; în tăcerile mlastinei Lin şopteşte trestia uscată. Pe cerul sur Se înşiră un stol de păsări sălbatice, de-a curmezişul, peste ape mohorâte. Forfotă. În coliba năruită Putreziciunea adie cu aripe negre; Mesteceni schilozi suspină în vânt. Amurg în cârciuma părăsită. Drumul întoarcerii E purtat de dulcele alean al turmelor ce pasc. Iată şi noaptea; broaşte cresc din ape de-argint.

Pe lângă mlaştină Petre Stoica (din 59 de poeme), traducere, prefaţă şi note! Drumeţ prin vântul negru; în tăcerile mlastinei Lin şopteşte trestia uscată. Pe cerul sur Se înşiră un stol de păsări sălbatice, de-a curmezişul, peste ape mohorâte. Forfotă. În coliba năruită Putreziciunea adie cu aripe negre; Mesteceni schilozi suspină în vânt. Amurg în cârciuma părăsită. Drumul întoarcerii E purtat de dulcele alean al turmelor ce pasc. Iată şi noaptea; broaşte cresc din ape de-argint.

Georg Trakl Petre Stoica Zilnic a trecut prin iad şi paradis pe cărări cunoscute numai de el. Aripa de beton a oraşelor nu i-a strivit pleoapele calm umbrite. Iar sufletul îi era frumos: o creangă de brad arcuită sub povară moale de nea. Spunându-şi cu muţenie durerea gura i s-a întipărit în ceara toamnei molatece. Clopotele serii încă bat pentru sufletul său de copil cu spice în palmă. De atâta iubire pentru umili şi peisaje adormite-n amurg trupul lui s-a prefăcut în treapta focului…

Georg Trakl Petre Stoica Zilnic a trecut prin iad şi paradis pe cărări cunoscute numai de el. Aripa de beton a oraşelor nu i-a strivit pleoapele calm umbrite. Iar sufletul îi era frumos: o creangă de brad arcuită sub povară moale de nea. Spunându-şi cu muţenie durerea gura i s-a întipărit în ceara toamnei molatece. Clopotele serii încă bat pentru sufletul său de copil cu spice în palmă. De atâta iubire pentru umili şi peisaje adormite-n amurg trupul lui s-a prefăcut în treapta focului…

Petre Stoica, remember necesar: Georg Trakl - 59 poeme (1967), Traducere, prefata ...

Petre Stoica, remember necesar: Georg Trakl - 59 poeme (1967), Traducere, prefata ...

Pinterest
Caută