life...

Ảnh tự chụp bằng điệm thoại lúc rảnh :))(
12 Pins7 Followers
Im

Life

Xế iu

Xế iu

Đông ba huế

Đông ba huế

Tôi

Tôi

Tôi...

Tôi...

Đèo hãi vân huế

Đèo hãi vân huế

Lân

Lân

Chợ đông ba huế

Chợ đông ba huế

Huế

Huế

Trời trưen nhà tôi :2

Trời trưen nhà tôi :2

Hà Giang qua góc nhìn khác

Hà Giang qua góc nhìn khác

Pinterest
Search