TA's house - 23o5studio

Collection by 23o5 studio

7 
Pins
 • 
54 
Followers
23o5 studio
TA's House-ta08

Dự án TA's House

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh Duy

This house is located in a spontaneous residential area where is also very mess and surrounding environment is relatively lack of greenery in Vietna.

Dự án

Các công trình 23o5Studio đã thiết kế và hoàn thành cho khách hàng

TA's House-ta03

Dự án TA's House

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh Duy

TA's House-ta13

Dự án TA's House

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh Duy

This house is located in a spontaneous residential area where is also very mess and surrounding environment is relatively lack of greenery in Vietna.

Dự án TA's House

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh Duy

23o5Studio | Dự án TA's House Studios, Projects, House, Blue Prints, Haus, Home, Houses, Tile Projects

Dự án TA's House

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh Duy

TA's House-ta14 Studios, Projects, House, Blue Prints, Haus, Home, Houses, Tile Projects

Dự án TA's House

Dự án TA's House, 23o5 Studio thiết kế tại Bù Đăng, Bình Phước. KTS Ngô Việt Khánh Duy