More ideas from Maya
Cornflower Tattoo by Vitaly Kazantsev

Cornflower Tattoo by Vitaly Kazantsev

Hình xăm hoa anh đào - Vừa độc, vừa lạ mà không phải tay chơi nào cũng dám xăm - Album 999+ hình xăm độc đáo lạ mắt nhất thế giới cho nam và nữ

Hình xăm hoa anh đào - Vừa độc, vừa lạ mà không phải tay chơi nào cũng dám xăm - Album 999+ hình xăm độc đáo lạ mắt nhất thế giới cho nam và nữ

Women’s Small Sunflower Rib Tattoo Ideas - Black Realistic Flower Side Boob Tat - Pequeñas ideas de tatuaje de la costilla de girasol - www.MyBodiArt.com #tattoos

Women’s Small Sunflower Rib Tattoo Ideas - Black Realistic Flower Side Boob Tat - Pequeñas ideas de tatuaje de la costilla de girasol - www.MyBodiArt.com #tattoos

Love these dainty flowers! British flowers make me so happy and remind me of summers camping in the country :) Black floral tattoos are so fashionable and for good damn reason - love delicate tattoos like this.

Love these dainty flowers! British flowers make me so happy and remind me of summers camping in the country :) Black floral tattoos are so fashionable and for good damn reason - love delicate tattoos like this.

This reminds me of the design on the plates we had growing up in the 70s - rocking' retro looking flower tattoo!

This reminds me of the design on the plates we had growing up in the 70s - rocking' retro looking flower tattoo!