Pitesti// spring

Pitesti// spring

Eforie Sud// autumn

Eforie Sud// autumn

Galati// The Danube// spring

Galati// The Danube// spring

Vama Veche// early spring

Vama Veche// early spring

Pitesti// in bloom// spring

Pitesti// in bloom// spring

Bucharest// winter

Bucharest// winter

Vama Veche// early spring

Vama Veche// early spring

Bucharest// Cismigiu// winter

Bucharest// Cismigiu// winter

Suceava// St John the New// early spring

Suceava// St John the New// early spring

Suceava// early spring

Suceava// early spring

Vama Veche// early summer

Vama Veche// early summer

Vama Veche// summer

Vama Veche// summer

Putna Monastery// ice cross// winter

Putna Monastery// ice cross// winter

Putna Monastery// Suceava// winter

Putna Monastery// Suceava// winter

Pinterest
Search