ion-dragos sireteanu

ion-dragos sireteanu

ion-dragos sireteanu
More ideas from ion-dragos
Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu. Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus. Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins. Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori. Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu. Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus. Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins. Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori. Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

borsa transilvania - rock club land domain- 34 ha of land in developement

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu. Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus. Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins. Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori. Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu. Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus. Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins. Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori. Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

ion dragos sireteanu - propietar rock club land domain- master degree in arta film tv- specialitate imagine - armonia cromatica in cultura mondiala - fine artist- pictor - etc.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Foto Tanjaua Hoteni (c) Lucian Petru Goja

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu. Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus. Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins. Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori. Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cata-i Maramuresu   Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu.  Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus.  Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins.  Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara  Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori.  Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.

Cata-i Maramuresu Cât îi Maramurasu, nu-i cocon ca eu si tu. Câte flori pe Iza-n sus, tate cu mândra le-om pus. Câte le-om pus pâna-n prânz, tate radacini or prins. Câte le-om pus pâna-n sara, or iesît, dar s-or uscara Câte le-om pus pâna-n zori, tate-s mândre sî cu flori. Cât îi Maramurasu., nu-i cocon ca eu sî tu, nici oras ca Sïghetu.