Ioana z

Ioana z

I have like 3 books i want to write but no actual talent or time
Ioana z
Mai multe idei de la Ioana
I leave for Disney in a couple days, ahhhh! (The boots are Breckelle's)

I leave for Disney in a couple days, ahhhh! (The boots are Breckelle's)

Sara Tepes | 18 sarucatepes | WEBSTA - Instagram Analytics

Sara Tepes | 18 sarucatepes | WEBSTA - Instagram Analytics

Pinterest: greeniexo

Pinterest: greeniexo

See this Instagram photo by @sarucatepes • 15.2k likes

See this Instagram photo by @sarucatepes • 15.2k likes

@lostinthisuniverse

@lostinthisuniverse

- ̗̀@artofsocrates  ̖́-

- ̗̀@artofsocrates ̖́-

Artificial Dreams: The Quest for Non-Biological Intelligence

Artificial Dreams: The Quest for Non-Biological Intelligence

mebi oso na hit choda op nodataim ] pinterest; likethenumber

mebi oso na hit choda op nodataim ] pinterest; likethenumber

có những khoảng thời gian mình dường như chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì, bất cứ ai hay thứ gì. 
lòng mình, dạo này, ngày nào cũng rỗng toác.

có những khoảng thời gian mình dường như chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì, bất cứ ai hay thứ gì. lòng mình, dạo này, ngày nào cũng rỗng toác.

pinterest: wealldream

pinterest: wealldream