Lưu và edit lại

Lưu và edit lại

Kinh Phước Đức

Kinh Phước Đức

Pháp niệm Phật Lục diệu pháp môn - Thiền sư Hư Vân

Pháp niệm Phật Lục diệu pháp môn - Thiền sư Hư Vân

Tôi và mẹ đều là Phật tử. Nay mẹ tôi đã 86 tuổi và bệnh cũng trở nặng, thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Mẹ tôi vốn tằn tiện nên dù có tiền cũng hiếm khi bố thí, cúng dường. Trước đây, tôi nhiều lần khuyên mẹ nên đem một phần tiền của làm phước giúp người, hùn phước xây chùa, cúng dường Tam bảo mà mẹ cứ ậm ừ. Tánh mẹ lại hay sân si, tính toán nên tôi sợ mẹ chịu nhiều quả báo sau khi mất.

Tôi và mẹ đều là Phật tử. Nay mẹ tôi đã 86 tuổi và bệnh cũng trở nặng, thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Mẹ tôi vốn tằn tiện nên dù có tiền cũng hiếm khi bố thí, cúng dường. Trước đây, tôi nhiều lần khuyên mẹ nên đem một phần tiền của làm phước giúp người, hùn phước xây chùa, cúng dường Tam bảo mà mẹ cứ ậm ừ. Tánh mẹ lại hay sân si, tính toán nên tôi sợ mẹ chịu nhiều quả báo sau khi mất.

Tụng kinh thế nào để cầu an, giảm trừ bệnh tật?

Tụng kinh thế nào để cầu an, giảm trừ bệnh tật?

Vì Sao Phật Giáo Suy Tàn Tại Ấn Độ - Sử Phật Giáo - THƯ VIỆN HOA SEN

Vì Sao Phật Giáo Suy Tàn Tại Ấn Độ - Sử Phật Giáo - THƯ VIỆN HOA SEN

Tại sao Phật giáo gần như biến mất khỏi Ấn Độ?  | Học | Kienthuc.net.vn

Tại sao Phật giáo gần như biến mất khỏi Ấn Độ? | Học | Kienthuc.net.vn

Cách làm cho trẻ mới sinh được bình an theo nhà Phật  | VĂN HÓA

Cách làm cho trẻ mới sinh được bình an theo nhà Phật | VĂN HÓA

Đạo từ Đức Pháp Chủ về: đức Trần Nhân Tông

Đạo từ Đức Pháp Chủ về: đức Trần Nhân Tông

Thiền tập chữa bệnh chậm trí (cho trẻ em)

The Mindful Child: Teaching the New ABCs of Attention, Balance, and Compassion

Tin tức Phật giáo 1/2017

What began as a quest to protect wildlife is now killing animals and harming ecosystems.

17 lời khuyên của Thiền sư Kodo Sawaki

17 lời khuyên của Thiền sư Kodo Sawaki

Chết và tái sanh

Chết và tái sanh

Phương pháp dạy Phật Pháp cho trẻ em

Phương pháp dạy Phật Pháp cho trẻ em

Let Go Of Your Stresses

The perfect analogy to help us let go of the heavy burden of stress. It is so essential to unwind and let go of all your stress at the end of each day.

Pinterest
Search