Photo by Gi Na

Photo by Gi Na

Gi Na  https://it.pinterest.com/show_image/show-i

Gi Na https://it.pinterest.com/show_image/show-i

Gi Na https://www.facebook.com/116585002165172/photos/a.118015642022108.1073741828.116585002165172/282404822249855/?type=3&theater

Gi Na https://www.facebook.com/116585002165172/photos/a.118015642022108.1073741828.116585002165172/282404822249855/?type=3&theater

Train to Winterlandia

"Train to Winterlandia" by gina_bochis

Hill Sheep

"Hill Sheep" by gina_bochis

With Beauty comes Pain

"With Beauty comes Pain" by gina_bochis

Grazing under the rain

"Grazing under the rain" by gina_bochis

Cool Winter Breeze

"Cool Winter Breeze" by gina_bochis

Diagonals

"Diagonals" by gina_bochis

Summer Memories

"Summer Memories" by gina_bochis

Old traditional works

"Old traditional works" by gina_bochis

Pinterest
Search