Georgiana Mitrache
Mai multe idei de la Georgiana
@lupescuevas has got us mesmerized She's looking like such the beauty in our #502024 glasses by sunglassspot

@lupescuevas has got us mesmerized She's looking like such the beauty in our #502024 glasses by sunglassspot

Abril |

Abril |

Afirmaciones para sanar tu chakra base: Mi cuerpo me apoya en vivir una vida creativa y feliz. Me encanta cada parte de mi cuerpo, cada célula está llena de energía y vitalidad. Tengo todo lo que necesito. Estoy seguro. Pertenezco.

Afirmaciones para sanar tu chakra base: Mi cuerpo me apoya en vivir una vida creativa y feliz. Me encanta cada parte de mi cuerpo, cada célula está llena de energía y vitalidad. Tengo todo lo que necesito. Estoy seguro. Pertenezco.

I pinned this purely for the photo but the article it's self seems very helpful xx

I pinned this purely for the photo but the article it's self seems very helpful xx

On the outside. A girl shrouded in dark. Peering in. Disgust in her eyes and a snarl on her face. Teeth leaking. She is the outsider

On the outside. A girl shrouded in dark. Peering in. Disgust in her eyes and a snarl on her face. Teeth leaking. She is the outsider

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

45a7332a035597f2-IMG_2400.JPG

45a7332a035597f2-IMG_2400.JPG

Don't Catch a Falling Knife : There were three individuals, living in a single apartment!

Don't Catch a Falling Knife : There were three individuals, living in a single apartment!

I like the stems of these flowers. Kinda creepy yet still delicate

I like the stems of these flowers. Kinda creepy yet still delicate

sufjan stevens is wearing two hats

sufjan stevens is wearing two hats