More ideas from Kamilla
Een sprong in het diepe is altijd beter dan rondjes draaien of stil te staan...

A jump into the deep end is always better than spinning around in circles.

Jij bent de fantasie van je denken, de waarheid van je Hart en de uitdrukking van je Ziel...

You are the imagination of your mind, the truth of your Heart and the expression of your Soul.