Честита Баба Марта!

An old bulgarian tradition - the Martenitsa. Each March Bulgarians exchange these small decorations which symbolize the wish for good health, luck and happiness.

Welcome to my Bulgaria Видиш ли щъркел...закачи мартеничката на плодно дърво...

Welcome to my Bulgaria

Лазаровден (Lazarus Saturday in the Eastern Orthodox Church is the day before Palm Sunday to which it is liturgically linked. It celebrates the raising of Lazarus of Bethany).Българите наричат празника "Лазар", "Лазарица" или "Лазарова събота". Лазаровден е с подвижна дата и всяка година се пада в събота една седмица преди Великден.

Лазаровден (Lazarus Saturday in the Eastern Orthodox Church is the day before Palm Sunday to which it is liturgically linked. It celebrates the raising of Lazarus of Bethany).Българите наричат празника "Лазар", "Лазарица" или "Лазарова събота". Лазаровден е с подвижна дата и всяка година се пада в събота една седмица преди Великден.

За всички българи в Pinterest нека традициите се помнят и тачат...

of March - Grandmother Marta, traditional Bulgarian custom (Baba Marta)

Честит Гергьовден!

Честит Гергьовден!

Честит 24 май...

Честит 24 май...

Моминското лазаруване е разпространено във всички български земи. На места в Тракия и Родопите то се провежда в две последователни съботи. През първата събота лазаруват малките момиченца, а през втората - момите в предбрачна възраст. Затова тези две съботи са известни като "Малък" и "Голям Лазар".

Yesterday in Bulgaria we celebrate Lazarovden - the name day of everyone called Lazar, Lazo, Lazarina, Lara.

Честита Баба Марта

Честита Баба Марта

"Кумичене"  Този обичай е израз на ритуалното приемане на най-младите в обществото. Девойките се събират рано сутринта в деня преди Лазаров ден, пременени в най- красивите си рокли у дома на една от тях. Всички излизат на полето и берат букети от първите пролетни цветя, които свиват на венци. Всички тези ритуални действия са съпроводени от песните на момичетата.

"Кумичене" Този обичай е израз на ритуалното приемане на най-младите в обществото. Девойките се събират рано сутринта в деня преди Лазаров ден, пременени в най- красивите си рокли у дома на една от тях. Всички излизат на полето и берат букети от първите пролетни цветя, които свиват на венци. Всички тези ритуални действия са съпроводени от песните на момичетата.

"Сирната неделя"- "Прощавай!" казват младите, когато се наведат да целунат ръка. "Господ да прощава, простен да си!" благославят възрастните. Sunday of Forgiveness - all the people make a poklon (bow) before one another and ask forgiveness, and thus Great Lent begins in the spirit of reconciliation and Christian love.

"Сирната неделя"- "Прощавай!" казват младите, когато се наведат да целунат ръка. "Господ да прощава, простен да си!" благославят възрастните. Sunday of Forgiveness - all the people make a poklon (bow) before one another and ask forgiveness, and thus Great Lent begins in the spirit of reconciliation and Christian love.

Празник е...

Празник е...

Pinterest
Search