Ortograma “m-ai” / cuvantul “mai”

Ortograma “m-ai” / cuvantul “mai”

Ortograma “l-a” / cuvantul “la”

Ortograma “l-a” / cuvantul “la”

Ortograma “s-au” / cuvantul “sau”

Plansa Ortograma "s-au" / cuvantul "sau"

Ortograma “i-a” / cuvantul “ia”

Ortograma “i-a” / cuvantul “ia”

Ortograma “n-ai” / cuvantul “nai”

Ortograma “n-ai” / cuvantul “nai”

Roman, School Stuff, Schools, Colleges

Ortograma “ne-am” / cuvantul “neam”

Ortograma “ne-am” / cuvantul “neam”

Ortograma “i-au” / cuvantul “iau

Ortograma “i-au” / cuvantul “iau

Ortogramele “într-un” / “într-o”

Ortogramele “într-un” / “într-o”

Abecedarul ortogramelor

Abecedarul ortogramelor

Ortograma “să-i” / cuvantul “săi”

Ortograma “să-i” / cuvantul “săi”

Pinterest
Search