Dumitrescu-Protopopescu D. Adrian-Nicolae = D.A.N. = Demetru Íordana Junior

Dumitrescu-Protopopescu D. Adrian-Nicolae = D.A.N. = Demetru Íordana Junior

Demetru Íordana Junior, D.A.N., din Slatina-Olt, România, B.O.R., cântăreț pensionar
Dumitrescu-Protopopescu D. Adrian-Nicolae = D.A.N. = Demetru Íordana Junior
Mai multe idei de la Dumitrescu-Protopopescu
x