Ο Φώτης Κόντογλου και η Νεοελληνική Ζωγραφική ~ ΣΕΡΙΦΟΣ

Ο Φώτης Κόντογλου και η Νεοελληνική Ζωγραφική ~ ΣΕΡΙΦΟΣ

*Crucifixion of Christ XVI century. Byzantine Museum in Athens Size: 101 x 80 cm

Crucifixion of Christ XVI century. Byzantine Museum in Athens Size: 101 x 80 cm

Byzantine Art, Religious Art, Mosaic Art, Madonna, Prayer Rug, Mosaic

Byzantine Icons, Byzantine Art, Icon Clothing, Painting Process, Orthodox Icons, Hands

Pinterest
Search