Summer (grey balance) – Cristina Bnta

Summer (grey balance)

Summer (grey balance) – Cristina Bnta

Street style 2015 photography / Bucuresti / Cristina Bnta

Street style 2015 photography / Bucuresti / Cristina Bnta

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

😌🍷👌🏼

😌🍷👌🏼

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Cristina Bnta (@cristinabnta) • Instagram photos and videos

Pinterest
Caută