Cami Gulyas
More ideas from Cami
47 Beğenme, 4 Yorum - Instagram'da กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft): "✔ขายจากประสบการณ์และศึกษาจริงด้วยตนเอง ทำงานตรงกับคนทอ ไม่ผ่านนายหน้า คนกลางขายส่ง…"

47 Beğenme, 4 Yorum - Instagram'da กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft): "✔ขายจากประสบการณ์และศึกษาจริงด้วยตนเอง ทำงานตรงกับคนทอ ไม่ผ่านนายหน้า คนกลางขายส่ง…"

Photo

Photo