Mantras

51 Pinuri2,72k abonați
Ganesh Mantras: Lyrics, Translation, Meaning, and Benefits

Ganesh Mantras: Lyrics, Translation, Meaning, and Benefits

Om Namah Shivaya | Shiva Shambo | Om Hrim Namah Shivaya: Vedic Lord Shiva Mantras – Lyrics, Translation, Meaning, and Benefits

Om Namah Shivaya | Shiva Shambo | Om Hrim Namah Shivaya: Vedic Lord Shiva Mantras – Lyrics, Translation, Meaning, and Benefits

Budh (Mercury) & Mangal (Mars) Mantras – Lyrics, Meaning, And Benefits

Budh (Mercury) & Mangal (Mars) Mantras – Lyrics, Meaning, And Benefits

Goddess Saraswati Puja | Gayatri | Beej Mantra For Students | Om Aim Saraswatyai Namah | Om Hraum Mitraya Namaha – Lyrics, Meaning, and Benefits

Goddess Saraswati Puja | Gayatri | Beej Mantra For Students | Om Aim Saraswatyai Namah | Om Hraum Mitraya Namaha – Lyrics, Meaning, and Benefits

Mangalam Bhagwan Vishnu Mantra – Lyrics, Meaning and Benefits

Mangalam Bhagwan Vishnu Mantra – Lyrics, Meaning and Benefits

Om Namo Narayanaya Mantra – Benefits And Significance

Om Namo Narayanaya Mantra – Benefits And Significance

The Three Jewels Of Buddhism – Buddham Saranam Gacchami Chant: Lyrics & Meaning

The Three Jewels Of Buddhism – Buddham Saranam Gacchami Chant: Lyrics & Meaning

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Chant – Lyrics, Meaning, And Benefits

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu Chant – Lyrics, Meaning, And Benefits

Shukra Mantra (Venus) and Brihaspati Mantra (Jupiter): Lyrics, Meaning & Benefits

Shukra Mantra (Venus) and Brihaspati Mantra (Jupiter): Lyrics, Meaning & Benefits

Kubera | Om Vasudhare Svaha | Yellow Dzambhala – Mantras For Money: Lyrics, Meaning and Benefits

Kubera | Om Vasudhare Svaha | Yellow Dzambhala – Mantras For Money: Lyrics, Meaning and Benefits

Pinterest
Caută