Trường học kỹ năng mềm

55 Pinuri1 abonați
Xây Dựng Để Trường Tồn

Xây Dựng Để Trường Tồn

Tư Duy Đột Phá Tác giả : Hibino Shozo | TheWannaShop.com

Tư Duy Đột Phá Tác giả : Hibino Shozo | TheWannaShop.com

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều | TheWannaShop.com

Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều | TheWannaShop.com

Lãnh đạo - Chiến lược thực thi - Warren Bennis & Burt Nanus | TheWannaShop.com

Lãnh đạo - Chiến lược thực thi - Warren Bennis & Burt Nanus | TheWannaShop.com

Kiếm Tìm Sự Hoàn Hảo | TheWannaShop.com

Kiếm Tìm Sự Hoàn Hảo | TheWannaShop.com

Điểm Bùng Phát

Điểm Bùng Phát

Đạo Đức Kinh Doanh (Tái Bản) | TheWannaShop.com

Đạo Đức Kinh Doanh (Tái Bản) | TheWannaShop.com

CEO ở Trung Quốc | TheWannaShop.com

CEO ở Trung Quốc | TheWannaShop.com

Pinterest
Caută