Pinterest • Catalogul de idei al întregii lumi

Trường học kỹ năng mềm

55 Pinuri1 abonați

Quản Trị Dựa Vào Tri Thức | TheWannaShop.com

Quản Lý Xuyên Văn Hóa | TheWannaShop.com

Châu Á Thần Kỳ

Nguyên Lý Thứ Năm - Nghệ Thuật Và Thực Hành Tổ Chức Học Tập Tác giả : Peter Senge | TheWannaShop.com

Nhà quản lý không cần bằng MBA - Henry Mintzberg | TheWannaShop.com

Nhà Quản Trị Thành Công Tác giả : Peter F. Drucker | TheWannaShop.com

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Sự Lãnh Đạo Tác giả : Edar.H.Schein | TheWannaShop.com

Cách Nghĩ Để Thành Công - Think & Grow Rich | TheWannaShop.com

Trước Tiên, Hãy Phá Bỏ Hết Những Lề Thói Tư Duy Thông Thường | TheWannaShop.com

Nói Vậy Mà Không Phải Vậy | TheWannaShop.com