Trường học kỹ năng mềm

55 Pinuri1 abonați
Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Nguyên Lý Thứ Năm - Nghệ Thuật Và Thực Hành Tổ Chức Học Tập Tác giả : Peter Senge | TheWannaShop.com

Nguyên Lý Thứ Năm - Nghệ Thuật Và Thực Hành Tổ Chức Học Tập Tác giả : Peter Senge | TheWannaShop.com

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Điểm Bùng Phát

Điểm Bùng Phát

Quản Lý Xuyên Văn Hóa | TheWannaShop.com

Quản Lý Xuyên Văn Hóa | TheWannaShop.com

5 Tư Duy Dành Cho Tương Lai Tác giả: Howard Gardner | TheWannaShop.com

5 Tư Duy Dành Cho Tương Lai Tác giả: Howard Gardner | TheWannaShop.com

Châu Á Thần Kỳ

Châu Á Thần Kỳ

Nhà quản lý không cần bằng MBA - Henry Mintzberg | TheWannaShop.com

Nhà quản lý không cần bằng MBA - Henry Mintzberg | TheWannaShop.com

Nhà Quản Trị Thành Công Tác giả : Peter F. Drucker | TheWannaShop.com

Nhà Quản Trị Thành Công Tác giả : Peter F. Drucker | TheWannaShop.com

Pinterest
Caută