Trường học kỹ năng mềm

55 Pins1 Followers
Nguyên Lý Thứ Năm - Nghệ Thuật Và Thực Hành Tổ Chức Học Tập Tác giả : Peter Senge | TheWannaShop.com

Nguyên Lý Thứ Năm - Nghệ Thuật Và Thực Hành Tổ Chức Học Tập Tác giả : Peter Senge | TheWannaShop.com

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

5 Tư Duy Dành Cho Tương Lai Tác giả: Howard Gardner | TheWannaShop.com

5 Tư Duy Dành Cho Tương Lai Tác giả: Howard Gardner | TheWannaShop.com

Kiếm Tìm Sự Hoàn Hảo | TheWannaShop.com

Kiếm Tìm Sự Hoàn Hảo | TheWannaShop.com

Xây Dựng Để Trường Tồn

Xây Dựng Để Trường Tồn

Quản Lý Xuyên Văn Hóa | TheWannaShop.com

Quản Lý Xuyên Văn Hóa | TheWannaShop.com

Châu Á Thần Kỳ

Châu Á Thần Kỳ

Nhà quản lý không cần bằng MBA - Henry Mintzberg | TheWannaShop.com

Nhà quản lý không cần bằng MBA - Henry Mintzberg | TheWannaShop.com

Nhà Quản Trị Thành Công Tác giả : Peter F. Drucker | TheWannaShop.com

Nhà Quản Trị Thành Công Tác giả : Peter F. Drucker | TheWannaShop.com

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Sự Lãnh Đạo Tác giả : Edar.H.Schein | TheWannaShop.com

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Sự Lãnh Đạo Tác giả : Edar.H.Schein | TheWannaShop.com

Cách Nghĩ Để Thành Công - Think & Grow Rich | TheWannaShop.com

Cách Nghĩ Để Thành Công - Think & Grow Rich | TheWannaShop.com

Trước Tiên, Hãy Phá Bỏ Hết Những Lề Thói Tư Duy Thông Thường | TheWannaShop.com

Trước Tiên, Hãy Phá Bỏ Hết Những Lề Thói Tư Duy Thông Thường | TheWannaShop.com

Nói Vậy Mà Không Phải Vậy | TheWannaShop.com

Nói Vậy Mà Không Phải Vậy | TheWannaShop.com

Pinterest
Search