Trường học kỹ năng mềm

55 Pinuri1 abonați
Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker

Quản Lý Xuyên Văn Hóa | TheWannaShop.com

Quản Lý Xuyên Văn Hóa | TheWannaShop.com

5 Tư Duy Dành Cho Tương Lai Tác giả: Howard Gardner | TheWannaShop.com

5 Tư Duy Dành Cho Tương Lai Tác giả: Howard Gardner | TheWannaShop.com

Châu Á Thần Kỳ

Châu Á Thần Kỳ

Nguyên Lý Thứ Năm - Nghệ Thuật Và Thực Hành Tổ Chức Học Tập Tác giả : Peter Senge | TheWannaShop.com

Nguyên Lý Thứ Năm - Nghệ Thuật Và Thực Hành Tổ Chức Học Tập Tác giả : Peter Senge | TheWannaShop.com

Nhà quản lý không cần bằng MBA - Henry Mintzberg | TheWannaShop.com

Nhà quản lý không cần bằng MBA - Henry Mintzberg | TheWannaShop.com

Nhà Quản Trị Thành Công Tác giả : Peter F. Drucker | TheWannaShop.com

Nhà Quản Trị Thành Công Tác giả : Peter F. Drucker | TheWannaShop.com

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Sự Lãnh Đạo Tác giả : Edar.H.Schein | TheWannaShop.com

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Sự Lãnh Đạo Tác giả : Edar.H.Schein | TheWannaShop.com

Cách Nghĩ Để Thành Công - Think & Grow Rich | TheWannaShop.com

Cách Nghĩ Để Thành Công - Think & Grow Rich | TheWannaShop.com

Pinterest
Caută