When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Nicolae Moldoveanu

Imnuri și cărți audio Nicolae Moldoveanu
·
22 Pins
 3d
A fi creștin înseamnă a trăi în Hristos și ca Hristos. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, S-a întrupat ca om nu numai să ne aducă o învățătură adevărată și frumoasă, ci să ne dea o viață nouă, printr-o nouă naștere. Pentru acest lucru El S-a dat ca jertfă, plătind astfel toată datoria noastră față de dreptatea lui Dumnezeu. Prin moartea Lui primim noi, prin credință, o nouă viață de natură cerească...
Hristos Trăirea - Meditații la Ep. lui Iacov, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
A fi creștin înseamnă a trăi în Hristos și ca Hristos. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, S-a întrupat ca om nu numai să ne aducă o învățătură adevărată și frumoasă, ci să ne dea o viață nouă, printr-o nouă naștere. Pentru acest lucru El S-a dat ca jertfă, plătind astfel toată datoria noastră față de dreptatea lui Dumnezeu. Prin moartea Lui primim noi, prin credință, o nouă viață de natură cerească...
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
În paginile ce urmează sunt meditații scurte la epistola a doua a sf. Ap. Pavel către Timotei, meditații care urmăresc îndreptarea cititorilor către HRISTOS – RĂSPLĂTIREA credinței. Această sfântă epistolă Îi arată limpede pe Domnul Hristos ca pe Cel mai necesar vieții noastre, în vremea de acum și în cea viitoare. Sf
Hristos Răsplătirea - Meditații la Ep. 2 Timotei, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
În paginile ce urmează sunt meditații scurte la epistola a doua a sf. Ap. Pavel către Timotei, meditații care urmăresc îndreptarea cititorilor către HRISTOS – RĂSPLĂTIREA credinței. Această sfântă epistolă Îi arată limpede pe Domnul Hristos ca pe Cel mai necesar vieții noastre, în vremea de acum și în cea viitoare.
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
Epistola întâi către Timotei a sf. ap. Pavel Îl arată pe Domnul Isus ca pe singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Domnul să binecuvânteze pe toți cititorii meditațiilor asupra acestei sfinte Epistole către Timotei. Aceste meditații urmăresc un singur scop: apropierea Domnului Isus de suflete și a sufletelor de Domnul Isus.
Hristos Mijlocitorul - Meditații la Ep. 1 Timotei, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
Epistola întâi către Timotei a sf. ap. Pavel Îl arată pe Domnul Isus ca pe singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Domnul să binecuvânteze pe toți cititorii meditațiilor asupra acestei sfinte Epistole către Timotei. Aceste meditații urmăresc un singur scop: apropierea Domnului Isus de suflete și a sufletelor de Domnul Isus.
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
„În paginile ce urmează, prin scurtele meditaţii asupra versetelor ce alcătuiesc Epistola către Galateni, se află îndemnul puternic, îndreptat spre orice suflet, ca să-şi întoarcă urechea şi inima spre cântarea harului, cântare adusă din cer de Mântuitorul HRISTOS – HARUL întrupat. Ecoul cântării harului, cântată odinioară galatenilor, se rostogoleşte şi astăzi de la suflet la suflet şi va vibra până în veacul veacului ca un manifest al libertăţii şi al vieţii în Hristos.” (Nicolae Moldoveanu)
Hristos Harul - Meditații la Ep. către Galateni, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
„În paginile ce urmează, prin scurtele meditaţii asupra versetelor ce alcătuiesc Epistola către Galateni, se află îndemnul puternic, îndreptat spre orice suflet, ca să-şi întoarcă urechea şi inima spre cântarea harului, cântare adusă din cer de Mântuitorul HRISTOS – HARUL întrupat. Ecoul cântării harului, cântată odinioară galatenilor, se rostogoleşte şi astăzi de la suflet la suflet şi va vibra până în veacul veacului ca un manifest al libertăţii şi al vieţii în Hristos.” (Nicolae Moldoveanu)
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
El, Marele Mântuitor, nu vă va rămânea dator. Mai este puțin din noaptea prin care treceți. Iată se ivesc zorii Zilei celei veșnice. La capătul drumului vă așteaptă El – Hristos – Mirele vostru – cu cununa neveștejită a mângâierii. Fiți fericiți!” (Nicolae Moldoveanu)
Hristos Mângâierea - Meditații la Ep. 2 Corinteni, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
„Fiți fericiți voi, care de bunăvoie ați trecut de partea lui Hristos, printr-o lepădare totală de voi înșivă! Fiți fericiți! Voi v-ați înjugat la jugul Lui și ați luat crucea voastră pe umăr și așa, trecând prin lume, Îi înălțați Numele necurmat, spre bucuria Lui și mântuirea semenilor voștri. Nu vă temeți de lovituri și nu descurajați în suferințe. Aceasta-i calea acum. Fiți fericiți!...
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
Hristos Crucea: meditații duhovnicești asupra întâii Epistole către Corinteni, scrise de Nicolae Moldoveanu. „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva, decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit” (1 Cor. 2:2).
Hristos Crucea - Meditații la Ep. 1 Corinteni, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
Hristos Crucea: meditații duhovnicești asupra întâii Epistole către Corinteni, scrise de Nicolae Moldoveanu. „Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva, decât pe Isus Hristos, și pe El răstignit” (1 Cor. 2:2).
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
Hristos Îndreptățirea: meditații duhovnicești, asupra Epistolei către Romani, scrise de Nicolae Moldoveanu. „În paginile ce urmează sunt meditații scurte asupra tuturor versetelor, care alcătuiesc epistola sf. ap. Pavel către Romani, epistola, care arată pe Domnul Hristos ca Îndreptățirea (Justificarea) noastră. Arată apoi Harul în toată splendoarea și puterea lui mântuitoare, față de legea neînduplecată a dreptății, care apăsa greu asupra păcătosului neputincios.” (Nicolae Moldoveanu) Cots
Hristos Îndreptățirea - Meditații la Epistola către Romani, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
Hristos Îndreptățirea: meditații duhovnicești, asupra Epistolei către Romani, scrise de Nicolae Moldoveanu. „În paginile ce urmează sunt meditații scurte asupra tuturor versetelor, care alcătuiesc epistola sf. ap. Pavel către Romani, epistola, care arată pe Domnul Hristos ca Îndreptățirea (Justificarea) noastră. Arată apoi Harul în toată splendoarea și puterea lui mântuitoare, față de legea neînduplecată a dreptății, care apăsa greu asupra păcătosului neputincios.” (Nicolae Moldoveanu)
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
Hristos Cuvântul: meditații duhovnicești la Evanghelia după Ioan. „Am scris aceste meditații simple la Sfânta Evanghelie după Ioan, la îndemnul lui Dumnezeu, ca să fie un ajutor cititorilor simpli, care vor să urmeze Domnului Isus Hristos, așa cum este El, căci „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6)” - Nicolae Moldoveanu
Hristos Cuvântul - Meditații la Ev. după Ioan, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
Hristos Cuvântul: meditații duhovnicești la Evanghelia după Ioan. „Am scris aceste meditații simple la Sfânta Evanghelie după Ioan, la îndemnul lui Dumnezeu, ca să fie un ajutor cititorilor simpli, care vor să urmeze Domnului Isus Hristos, așa cum este El, căci „Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6)” - Nicolae Moldoveanu
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
Volumul 3 din Cântările Harului, conține un număr de 390 de cântări duhovnicești, puse pe note muzicale de fratele Niculiță. Aceste minunate cântări sunt compuse în anii nu prea departe de suferințele greu de imaginat de mintea omenească pe care nu numai fratele Niculiță, ci mai mulți frați au avut harul să le îndure de dragul Domnului Isus, între anii 1959 – 1965.
Cântările Harului, Vol. 3, de Nicolae Moldoveanu (imnuri audio)
Volumul 3 din Cântările Harului, conține un număr de 390 de cântări duhovnicești, puse pe note muzicale de fratele Niculiță. Aceste minunate cântări sunt compuse în anii nu prea departe de suferințele greu de imaginat de mintea omenească pe care nu numai fratele Niculiță, ci mai mulți frați au avut harul să le îndure de dragul Domnului Isus, între anii 1959 – 1965.
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
„Înainte de orice, Domnul Isus Hristos este Mântuitorul păcătoșilor, al acelor păcătoși, care vor să-L primească pentru ei, prin credință, ca Mântuitor. După aceea El este (devine) Învățător, Mijlocitor, Domn și Mire.” (Nicolae Moldoveanu) Orice
Hristos Mântuitorul - Meditații la Ev. după Luca, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
„Înainte de orice, Domnul Isus Hristos este Mântuitorul păcătoșilor, al acelor păcătoși, care vor să-L primească pentru ei, prin credință, ca Mântuitor. După aceea El este (devine) Învățător, Mijlocitor, Domn și Mire.” (Nicolae Moldoveanu)
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
„Cartea de față este un umil indicator spre Acela Care este întruchiparea filozofiei, El fiind Comoara științei și a înțelepciunii (Col. 2:3). Acela Care este întruchiparea frumosului, El fiind Adevăratul (Ioan 14:6) și Adevărul este poezia cea mai desăvârșită și frumosul cel mai simplu. Acela care este Cel mai ascuns și totuși Cel mai ușor de găsit; Cel mai înalt și totuși Cel mai aproape.” (Nicolae Moldoveanu) Bookends, Office Supplies, Book Cover
Hristos Adevărul - Meditații la Ev. după Matei, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
„Cartea de față este un umil indicator spre Acela Care este întruchiparea filozofiei, El fiind Comoara științei și a înțelepciunii (Col. 2:3). Acela Care este întruchiparea frumosului, El fiind Adevăratul (Ioan 14:6) și Adevărul este poezia cea mai desăvârșită și frumosul cel mai simplu. Acela care este Cel mai ascuns și totuși Cel mai ușor de găsit; Cel mai înalt și totuși Cel mai aproape.” (Nicolae Moldoveanu)
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
„Cine vrea să cunoască începuturile Bisericii (Adunării lui Dumnezeu) şi adevărata şi neschimbata ei stare cerească, să citească Faptele Apostolilor şi să cugete adânc la cele scrise în această sfântă carte. Să facă apoi comparaţie cu istoria de mai târziu a creştinismului – şi mai ales cu creştinismul de astăzi – şi nu-i va mai fi greu să stabilească adevărul.” (Nicolae Moldoveanu) Home Decor, Decoration Home, Room Decor, Home Interior Design, Home Decoration, Interior Design
Hristos Lucrarea - Meditații la Faptele Apostolilor, de Nicolae Moldoveanu (carte audio)
„Cine vrea să cunoască începuturile Bisericii (Adunării lui Dumnezeu) şi adevărata şi neschimbata ei stare cerească, să citească Faptele Apostolilor şi să cugete adânc la cele scrise în această sfântă carte. Să facă apoi comparaţie cu istoria de mai târziu a creştinismului – şi mai ales cu creştinismul de astăzi – şi nu-i va mai fi greu să stabilească adevărul.” (Nicolae Moldoveanu)
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
Volumul 2 din Cântările Harului, conține un număr de 370 de cântări duhovnicești, puse pe note muzicale de fratele Niculiță. Notebook, The Notebook, Exercise Book, Notebooks
Cântările Harului, Vol. 2, de Nicolae Moldoveanu (imnuri audio)
Volumul 2 din Cântările Harului, conține un număr de 370 de cântări duhovnicești, puse pe note muzicale de fratele Niculiță.
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
„Cântările din prezentul volum sunt în ordinea primirii lor în închisoare, începând cu cântarea 'Bucuria păcii'. Cântările, text și muzică, au fost compuse în minte – fără creion și hârtie, lucruri strict interzise în închisoare. Le-am reținut, repetându-le zilnic în ordinea în care le-am primit din partea Domnului. Când am ajuns acasă, după eliberare, le-am scris într-un ritm rapid – zi și noapte – ca să nu le uit. Una singură – penultima – n-am mai putut s-o reconstitui...” (N. Moldoveanu) Pace, Books, Movie Posters, Libros, Book, Film Poster, Book Illustrations, Billboard
Cântările Harului, Vol. 1, de Nicolae Moldoveanu (imnuri audio)
„Cântările din prezentul volum sunt în ordinea primirii lor în închisoare, începând cu cântarea 'Bucuria păcii'. Cântările, text și muzică, au fost compuse în minte – fără creion și hârtie, lucruri strict interzise în închisoare. Le-am reținut, repetându-le zilnic în ordinea în care le-am primit din partea Domnului. Când am ajuns acasă, după eliberare, le-am scris într-un ritm rapid – zi și noapte – ca să nu le uit. Una singură – penultima – n-am mai putut s-o reconstitui...” (N. Moldoveanu)
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞
Psalmii aceștia (alături de alte cântări) s-au născut în cei mai grei ani de suferință când nu era alt mijloc de comunicare spre întărirea frățietății. Ei au fost mijlocul fericit dat de Dumnezeu, timp de aproape cincizeci de ani (perioada regimului Comunist, n.ed.), pentru împrospătarea credinței și pentru păstrarea legăturii frățești. (Nicolae Moldoveanu)
Cântările Psalmilor, de Nicolae Moldoveanu (imnuri audio)
Acest volumul cuprinde toți cei 150 de Psalmi biblici, versificați de fr. Traian Dorz și armonizați pe note de fr. Nicolae Moldoveanu.
Biblioteca Creștină ✞
Biblioteca Creștină ✞