When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Citate Creștine

Cuvinte potrivite la vreme potrivită
·
187 Pins
 1d
„Supunerea deplină în fața Voinței Divine zădărnicește o mie de ispite, și încrederea în Mântuitorul nostru ne poartă lin printr-o mie de încercări.” — John William Fletcher (1729 - 1785)

John Fletcher

1 Pin
„Cei care și-au îngropat voința lor în voia lui Dumnezeu nu vor cunoaște niciodată dezamăgirea.” — Frederick William Faber

Frederick W. Faber

1 Pin
”Darul Duhului Sfânt se pogoară numai peste o viață îngenuncheată la picioarele crucii, peste o viață de pocăință și rugăciune, peste o viață retrasă din lume, peste cei care însetează după Cuvântul lui Dumnezeu.„ — Pr. Iosif Trifa

Pr. Iosif Trifa

1 Pin
„Există un duh lumesc și există un duh ceresc; unul sau altul din aceste duhuri sălășluiește în inima fiecărui om și îi controlează întreaga ființă. Nici un om nu biruiește lumea până când inima lui nu este umplută de Duhul ceresc.” — Charles G. Finney

Charles G. Finney

1 Pin
„Închinarea trebuie să fie în toate - și deplină. Dacă în mine este ceva ce nu se închină lui Dumnezeu, atunci nu este în mine nimic care să se închine lui Dumnezeu în chip desăvârșit.” — A. W. Tozer
„Divertismentul religios a corupt așa de mult Biserica lui Cristos, încât milioane de oameni nici nu știu că el este o erezie.” — A. W. Tozer
„Nu putem fi niciodată prea slabi ca Domnul să ne folosească – dar putem fi prea puternici, dacă este vorba de puterea noastră. Nu putem fi niciodată prea neştiutori ca Domnul să ne folosească – dar putem fi prea înţelepţi în îngâmfarea noastră. Nu suntem niciodată prea mici ca Domnul să ne folosească, dar, cu siguranţă, putem deveni prea mari şi putem sta în calea Lui.” - A. W. Tozer

A. W. Tozer

10 Pins
„O conștiință curată este un palat pentru Cristos, un Templu pentru Duhul Sfânt, un paradis al încântării și un Sabat veșnic pentru sfinți.” — Augustin de Hipona
„O, Doamne, scapă-mă de această dorință de a arăta că am întotdeauna dreptate!” - Augustin de Hipona

Augustin de Hipona

2 Pins
„Cât de mulți sunt cei care se lasă abătuți de pe cale și se mulțumesc cu gândul că păcatul este o necesitate, că trebuie să păcătuim în fiecare zi!” — Andrew Murray
„Noi vrem să punem stăpânire pe puterea divină și s-o folosim, în timp ce Dumnezeu vrea ca puterea Lui să pună stăpânire pe noi și să ne folosească.” - Andrew Murray
„Isus Și-a dat viața lui Dumnezeu și prin aceasta El ne-a învățat că singurul lucru pentru care merită să trăim viața este să I-o dăruim lui Dumnezeu, chiar până la moarte” - Andrew Murray

Andrew Murray

3 Pins
„Cred în creștinism după cum cred că a răsărit soarele. Nu pentru că îl văd, ci pentru că văd totul cu ajutorul lui.” - C. S. Lewis

C. S. Lewis

1 Pin
„A fi nemulțumit de tine însuți cu o nemulțumire divină și a te rușina de tine însuți cu o rușine nobilă este deopotrivă sămânța și prima roadă a oricărei virtuți.” — Charles Kingsley

Charles Kingsley

1 Pin
„Într-o grădină îți poți da seama după verdeață unde curge apa; la fel de repede îți poți da seama unde este prezent Duhul lui Dumnezeu.” — Charles Haddon Spurgeon
„Dacă tu spui că ești creștin dar continui să găsești deplină satisfacție în plăcerile lumești și le urmărești, atunci mărturisirea ta de credință este falsă.” — Charles Haddon Spurgeon
„Sarcina păstorului este să hrănească oile, nu să distreze caprele.” — Charles Spurgeon

Charles Spurgeon

9 Pins
Tu Îl încoronezi? Tu crezi în El? Te bucuri de această ,,mântuire așa de mare"? Tu lauzi Numele Mântuitorului tău? Vrei ca toată lumea să-L cunoască pe El? Ai văzut tu măreția gloriei, imensitatea și minunea mântuirii lui Hristos? Privește din nou Ia El. Privește la El când Se naște; privește la El trăind și murind pentru tine. Predă-te Lui.

Charles Wesley

1 Pin
„Predarea completă a inimii este calea către fericirea noastră, este lucrul pe care îl iubește foarte mult Dumnezeu.” — David Livingstone
„Să căutăm, cu toată convingerea a nimici egoismul, a izgoni mândria, a alunga necredința, a detrona idolii și a răstigni orice dușmani ai sfințeniei.” — David Livingstone

David Livingstone

2 Pins
„O oră de singurătate în prezența lui Dumnezeu este mai bună decât o lume întreagă.” - David Brainerd

David Brainerd

1 Pin
„Începutul măreției este să fii mic; sporirea măreției este să fii mai mic; iar desăvârșirea măreției este să fii nimic.” — Dwight L. Moody
„Aș prefera să sparg piatră pe marginea drumului, decât să merg în lucrarea sfântă fără să am ungerea Duhului Sfânt și rugăciunea.” - Dwight L. Moody
„Întrebuințează-mă, Mântuitorul meu, pentru scopul Tău și în felul în care Tu îl dorești! Iată biata mea inimă, vas gol; umple-o Tu cu ce dorești!” - Dwight L. Moody

Dwight L. Moody

5 Pins
„Sfințenia dă putere sufletului, înflăcărează omul întreg cu dragoste, cu dorință după credință multă, rugăciune mai multă, zel mai mult și predare mai deplină; aceasta este taina puterii.”

E. M. Bounds

1 Pin
„Dumnezeul care este descoperit prin gândirea omului este întotdeauna diferit de Dumnezeul care se revelează pe Sine prin actul revelației.” - Emil Brunner

Emil Brunner

1 Pin
„Fii preocupat de Păstorul tău, ține-L pe El înaintea ochilor tăi, urmează-L îndeaproape, cugetă la cuvintele Lui, mergi pe urmele pașilor Lui, umple-ți gândurile cu El. Numai prin El va ajunge la tine puterea divină.” — F. B. Meyer

F. B. Meyer

1 Pin
„Trebuie să ne supunem lui Dumnezeu atunci când ne îndeamnă să-L lăsăm să domnească în viața noastră.” — François Fénelon
„O, Doamne, ia Tu inima mea, pentru că nu pot să Ți-o dau; și după ce ai luat-o, ține-o Tu bine, pentru că eu n-o pot ține și păstreaz-o Tu pentru Tine; mântuiește-mă chiar in ciuda mea!” — François Fénelon

François Fénelon

2 Pins
„Ar trebui ca până și oamenii lumii să se simtă obligați să vorbească despre noi în felul următor: «Dacă se poate spune despre vreun om că a fost creștin adevărat, el este acela.»” — George Müller
„Nu există lucru prea mic pentru care să nu merite să te rogi.” - George Muller
„Începutul îngrijorării este sfârșitul credinței; și începutul credinței este sfârșitul îngrijorării.” - George Müller

George Müller

3 Pins
„Dacă vrei ca vecinul tău să știe ce va face Duhul lui Cristos în viața lui, lasă-l să vadă ce a făcut El în viața ta.” — Henry Ward Beecher

Henry Ward Beecher

1 Pin
„Asta ar trebui să fie și experiența ta: să simți că Mâna care face rana o și vindecă, oferind și mângâierea, și că Cel care ți-a golit inima a umplut golul cu Sine Însuși.” — Hudson Taylor
„Nu da mai întâi concertul și abia după aceea să-ți acordezi instrumentul. Începe-ți ziua cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu și cu rugăciune, ca să intri înainte de toate în armonie cu El.” — Hudson Taylor
„Dacă renunțăm de dragul lui Cristos, este câștigul nostru; ceea ce reținem este în realitate pierdere.” — Hudson Taylor

Hudson Taylor

4 Pins
„Cu siguranță, Hristos este de ajuns să ne umple gândurile, tânjirile, nădejdile, iubirile, bucuriile sau orice este înlăuntrul nostru, sau în afara noastră. Numai Hristos cuprinde circumferința întregii noastre fericiri.” — Isaac Ambrose
„Oh, fie ca toate duhurile să fie preocupate de Hristos! Haideți să nu ne ocupăm prea mult cu jucării sau cu nimicuri, cu lucruri obișnuite sau josnice, ci să privim la Isus.” — Isaac Ambrose
„Dacă există un cer pe pământ, tu îl vei găsi în practicarea și exersarea acestei îndatoriri evanghelice: «privind țintă la Isus».”

Isaac Ambrose

3 Pins
„Cu cât mai bine văd ochii-mi slava Ta, Cu-atât mai mult eu mă smeresc; Și-așa, pe când mă prăbușesc, Bucuria mă-nalță spre Fața Ta.” — Isaac Watts

Isaac Watts

1 Pin
„Omul care are Biblia și Duhul Sfânt în inima lui, are tot ce îi este necesar ca să devină înțelept și matur spiritual.” — John Charles Ryle
„Ferice de omul care are o Biblie; mai ferice este de cel care o citește, dar cel mai ferice va fi de acela care nu doar o citește, ci o și ascultă, făcând din ea regula credinței și a practicii lui!” — John Charles Ryle
„Doamne, eliberează-mă de toți vrășmașii mei, dar, mai presus de orice, de acel om rău din mine.” — John Charles Ryle

J. C. Ryle

14 Pins
„Pe măsură ce creştem în sfinţenie, creştem şi în ura faţă de păcat; iar Dumnezeu, fiind infinit în sfinţenie, are o ură infinită faţă de păcat.” — Jerry Bridges

Jerry Bridges

1 Pin