Crystal Lee
More ideas from Crystal
Series này sẽ đánh bại ý nghĩa nam thần của các bạn dành cho SEVENTEE… #humor Humor #amreading #books #wattpad

Series này sẽ đánh bại ý nghĩa nam thần của các bạn dành cho SEVENTEE… #humor Humor #amreading #books #wattpad

Situações diversas envolvendo signos e k-idols.  "Alimente sua ilusão… #diversos # Diversos # amreading # books # wattpad

When you catch your friend staring at her crush and you're like. "Oooh, I saw that"