Bajkó Andrea
Mai multe idei de la Bajkó
#Coffee & #ChristmasTrees ?!?! YES, PLEASE!!!!! #FavoriteTimeOfYear

#Coffee & #ChristmasTrees ?!?! YES, PLEASE!!!!! #FavoriteTimeOfYear

Snow Lantern, The Alps, Switzerland

Snow Lantern, The Alps, Switzerland

Lạnh nghìn năm lạnh thịt da Đêm đêm thức giấc chờ ta gặp mình  Vui gì giọt nắng bình minh Vui gì chim hót vô tình mỉa mai .....

Lạnh nghìn năm lạnh thịt da Đêm đêm thức giấc chờ ta gặp mình Vui gì giọt nắng bình minh Vui gì chim hót vô tình mỉa mai .....

.
ᴘɪɴᴛᴇʀᴇsᴛ↠ᴄʟᴇᴏᴅᴀʟʟᴀs     ɪɴsᴛᴀ↠_ᴄʟᴇᴏᴛɪʟʟᴍᴀɴ

ᴘɪɴᴛᴇʀᴇsᴛ↠ᴄʟᴇᴏᴅᴀʟʟᴀs ɪɴsᴛᴀ↠_ᴄʟᴇᴏᴛɪʟʟᴍᴀɴ

Warm & Cozy//

Warm & Cozy//

a perfect winter day.

a perfect winter day.

Fireplace in a comfortable home. Woodpile, basket of pine cones and two hot cups. By BONNINSTUDIOAvailable to license exclusively at Stocksy

Fireplace in a comfortable home. Woodpile, basket of pine cones and two hot cups. By BONNINSTUDIOAvailable to license exclusively at Stocksy