Peony_Пион_Քաջվարդ

It's about the flower which name is peony...I adore this flower
10 Pins2 Followers
Քաջվարդ (լատ.՝ Paeonia) քաջվարդազգիների ընտանիքի բազմամյա խոտաբույսերի, հազվադեպ՝ թփերի ցեղ։ Հայտնի է մոտ 40, ՀՀ-ում՝ 1 տեսակ՝ քաջվարդ նեղատերեվ (P. tenuifolia)։  Հանդիպում է միայն Սյունիքի մարզում։ Աճում է ցածրաճ արաքսյաև կաղնու լուսավոր անտառեզրերին և թփուտների մացառուտներում։

Քաջվարդ (լատ.՝ Paeonia) քաջվարդազգիների ընտանիքի բազմամյա խոտաբույսերի, հազվադեպ՝ թփերի ցեղ։ Հայտնի է մոտ 40, ՀՀ-ում՝ 1 տեսակ՝ քաջվարդ նեղատերեվ (P. tenuifolia)։ Հանդիպում է միայն Սյունիքի մարզում։ Աճում է ցածրաճ արաքսյաև կաղնու լուսավոր անտառեզրերին և թփուտների մացառուտներում։

Peonies make fine sentinels lining walkways and a lovely low hedge. After its stunning bloom, the peony's bushy clump of handsome glossy green leaves lasts all summer, and then turns purplish or gold in the fall, as stately and dignified as any shrub.

Peonies make fine sentinels lining walkways and a lovely low hedge. After its stunning bloom, the peony's bushy clump of handsome glossy green leaves lasts all summer, and then turns purplish or gold in the fall, as stately and dignified as any shrub.

Իր լատիներեն անանումով պարտական է լեգենդար բժիշկ Պեանին (կամ Պեոնուկամ Պեանու), որով բուժում էին մարդկանց վերքերը։  Բույսի լատիրներեն անվանումը հանդիպում է Թեոփրաստեսի«Բուսաբանություն և բույսերի աշխարհագրություն» գրքում։

Իր լատիներեն անանումով պարտական է լեգենդար բժիշկ Պեանին (կամ Պեոնուկամ Պեանու), որով բուժում էին մարդկանց վերքերը։ Բույսի լատիրներեն անվանումը հանդիպում է Թեոփրաստեսի«Բուսաբանություն և բույսերի աշխարհագրություն» գրքում։

Peonies take your breath away every spring. They're hardy to Zone 3 and grow well as far south as Zones 7 and 8. In most of the country, the rules for success are simply full sun and well-drained soil. Peonies even relish cold winters, because they need chilling for bud formation.

Peonies take your breath away every spring. They're hardy to Zone 3 and grow well as far south as Zones 7 and 8. In most of the country, the rules for success are simply full sun and well-drained soil. Peonies even relish cold winters, because they need chilling for bud formation.

Նշանակություն և կիրառում	  Գեղազարդիչ է և ներկատու։ Մշակության մեջ տարածված են քաջվարդի բազմաթիվ գեղազարդիչ սորտեր, որոնք ունեն խոշոր, լայն պսակաթերթիկներ (հիմնականում՝ բազմաթերթ)՝ ձյունասպիտակից մինչև վարդագույն, դարչնագույն, մուգ արնակարմիր, հաճելի բուրմունքով ծաղիկներ։ Բազմանում է թփիկների և կոճղարմատների բաժանումով, անդալիսով և սերմերով։ Գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում։

Նշանակություն և կիրառում Գեղազարդիչ է և ներկատու։ Մշակության մեջ տարածված են քաջվարդի բազմաթիվ գեղազարդիչ սորտեր, որոնք ունեն խոշոր, լայն պսակաթերթիկներ (հիմնականում՝ բազմաթերթ)՝ ձյունասպիտակից մինչև վարդագույն, դարչնագույն, մուգ արնակարմիր, հաճելի բուրմունքով ծաղիկներ։ Բազմանում է թփիկների և կոճղարմատների բաժանումով, անդալիսով և սերմերով։ Գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում։

Կենսաբանական     նկարգիր	  Արմատները կոնանման են։ Ցողունը պարզ է, բարձրությունը՝ մինչև 60 (90) սմ։ Տերևները կրկնակի փետրաձև են, տերևիկները՝ խիստ կտրտված, գծաձև։ Ծաղիկները մեկական են, երկսեռ։ Ծաղկապատը կրկնակի է։ Թերթերի դասավորությունը պարուրաձև է։ Առէջները շատ են, հիմքերով համաճած։ Վարսանդները 2-6 հատ են։ Ծաղկում է մայիս-հունիսին։ Պտուղը բազմատերևապտուղ է։ Պտուղը կազմված է պարկուկներից։

Կենսաբանական նկարգիր Արմատները կոնանման են։ Ցողունը պարզ է, բարձրությունը՝ մինչև 60 (90) սմ։ Տերևները կրկնակի փետրաձև են, տերևիկները՝ խիստ կտրտված, գծաձև։ Ծաղիկները մեկական են, երկսեռ։ Ծաղկապատը կրկնակի է։ Թերթերի դասավորությունը պարուրաձև է։ Առէջները շատ են, հիմքերով համաճած։ Վարսանդները 2-6 հատ են։ Ծաղկում է մայիս-հունիսին։ Պտուղը բազմատերևապտուղ է։ Պտուղը կազմված է պարկուկներից։

The peony is a flowering plant in the genus Paeonia, the only genus in the family Paeoniaceae. They are native to Asia, Southern Europe and Western North America. Boundaries between species are not clear and estimates of the number of species range from 25 to 40.

The peony is a flowering plant in the genus Paeonia, the only genus in the family Paeoniaceae. They are native to Asia, Southern Europe and Western North America. Boundaries between species are not clear and estimates of the number of species range from 25 to 40.


More ideas
Pinterest
Search