Αγ.Ιωαννης Ο Θεολόγος δια χειρ.Gabriel Toma Chituc

Αγ.Ιωαννης Ο Θεολόγος δια χειρ.Gabriel Toma Chituc

Romanian ___ by .Gabriel Toma Chituc__Άγ.Ιωάννης ο Θεολόγος & Ευαγγελιστής  _ may 8 χειρ

Romanian ___ by .Gabriel Toma Chituc__Άγ.Ιωάννης ο Θεολόγος & Ευαγγελιστής _ may 8 χειρ

Gabriel Toma Chituc-Archangel Rafael

Romanian ___ by Gabriel Toma Chituc-Archangel Rafael ( Αρχάγγ.

Orthodox Icons, Gabriel, Images, Mary, Archangel Gabriel

Pinterest
Search