Anamaria Bondar

Anamaria Bondar

Anamaria Bondar
More ideas from Anamaria

Interior Architecture Drawing, Interior Rendering, Interior Sketch, Interior Ideas, Rendering Techniques, Drawing Designs, Sketch Design, Perspective Drawing, Architectural Sketches, Colleges, Pen And Wash, Arquitetura, Sketch Architecture, Perspective, How To Draw, Drawings Of, Exercises, Interiors, Townhouse Interior, Planks, Outer Space, Book, Architecture Visualization, Sketches, Drawings, Paint, Drawing Projects, Architecture Drawings, Architecture Sketches, Home Decor Ideas

Landscape Architecture Model, Interior Architecture Drawing, Architecture Sketchbook, Architecture Layout, Interior Sketch, Architecture Illustrations, Architecture Graphics, Interior Rendering, Croquis Architecture, Architect Drawing, Architecture Drawings, Tiling, Landscaping, Geometric Sculpture, To Draw, Architectural Sketches, Sketchbooks, Watercolor Art, Perspective, Planks, Public Spaces, Architectural Drawings, Home Architecture, Mark Making, Interior Design, Watercolour, Templates…

Bài diễn họa công trình với mảng kính cong, sử dụng kết hợp màu nước và màu đặc (màu Pentel) của thầy Hà Thanh. Xem từng bước thực hiện ở dưới. Bài gốc trong sách Trường VT

Bài diễn họa công trình với mảng kính cong, sử dụng kết hợp màu nước và màu đặc (màu Pentel) của thầy Hà Thanh. Xem từng bước thực hiện ở dưới. Bài gốc trong sách Trường VT