Mai multe idei de la Alexandra
Sacai Spring 2014 RTW - Details - Fashion Week - Runway, Fashion Shows and Collections - Vogue

Sacai Spring 2014 RTW - Details - Fashion Week - Runway, Fashion Shows and Collections - Vogue

Jacket with detachable lapels; chic fashion details // Akris Fall 2014

Jacket with detachable lapels; chic fashion details // Akris Fall 2014

LOVE this from ASOS!

LOVE this from ASOS!

VIONNET 2016 PRE-FALL COLLECTION 26

VIONNET 2016 PRE-FALL COLLECTION 26

S & Team - Wine - Direct Mail

S & Team - Wine - Direct Mail

Ashi Studio Spring 2017 Couture l Ria

Ashi Studio Spring 2017 Couture l Ria

Recommended reads for International Internet Day (October 29).

Recommended reads for International Internet Day (October 29).

You can only fight. ....

You can only fight. ....

I love the 20's! ❤️❤️PN thập kỷ 20, táo bạo, hút thuốc, uống ruọu, trang điểm đậm, tự do và thể hiện cái tôi cá nhân mà không sợ lề thói xã hội

I love the 20's! ❤️❤️PN thập kỷ 20, táo bạo, hút thuốc, uống ruọu, trang điểm đậm, tự do và thể hiện cái tôi cá nhân mà không sợ lề thói xã hội