When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Matematică

Collection by Adriana Rata

59 
Pins
 • 
43 
Followers
Adriana Rata
The triangle ABC has the measure of 90 degrees of the angle A, the bisector of the angle ABC intersects in point D the side AC and DE is th. Math Problems, Triangles, Utility Pole, Geometry, Math Activities

Geometry - congruent triangles

The triangle ABC has the measure of 90 degrees of the angle A, the bisector of the angle ABC intersects in point D the side AC and DE is the altitude of the triangle BDC. Find that: a) AE is perpendicular to BD ; b) AE is parallel to FC, where F is the intersecting point of AB and DE: {F} = AB ∩ DE. Solution: Analyzing the problem, we find that the hypothesis provides: (1) the triangle ABC has the measure of 90 degrees of the angle A; (2) BD the bisector of the angle ABC ; (3) DE is the…

Adriana Hobby: Mărţişoare lucrate macrame - Dantelele lucrate d. Macrame

Mărţişoare lucrate macrame - Dantelele lucrate de mână

Mărţişoare macrame Pentru început aş dori să fac anumite precizări despre dantele. Dantelele sunt obiecte de ornament folosite pentru împodobirea îmbrăcămintei cât şi pentru decorarea interioarelor locuinţei. Originea dantelelor este foarte veche şi din cercetările documentelor străvechi se crede că ele au luat fiinţă prin înnodarea firelor sub formă de plasă. Dantelele se împart în trei grupe mari: 1. datelele lucrate cu acul care îşi au originea în Italia, cunoscute sub denumirea de…

Matematică - rezolvări detaliate: TEST algebră - model propus pentru evaluarea națio... Algebra, Line Chart, Model, Scale Model, Models, Template, Pattern, Mockup

TEST algebră - model propus pentru evaluarea națională 2017

Subiectul I (5p) 1. Rezultatul calculului 10 + (3 + 7) :10 este egal cu ….. (5p) 2. Șase caiete de același fel costă în total 18 lei. Trei dintre aceste caiete costă în total…… (5p) 3. Cel mai mare număr natural de două cifre este egal cu … . (5p) 4. În triunghiul echilateral ABC, măsura unghiului ABC este egală cu …° . (5p) 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD , cu BC = 5cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului ABCD este egală cu …cm . Soluție (1): 10 + 10…

Matematică - rezolvări detaliate: TEST algebră - model propus pentru evaluarea națio... Algebra, Line Chart, Model, Scale Model, Models, Template, Pattern, Mockup

TEST algebră - model propus pentru evaluarea națională 2017

Subiectul I (5p) 1. Rezultatul calculului 10 + (3 + 7) :10 este egal cu ….. (5p) 2. Șase caiete de același fel costă în total 18 lei. Trei dintre aceste caiete costă în total…… (5p) 3. Cel mai mare număr natural de două cifre este egal cu … . (5p) 4. În triunghiul echilateral ABC, măsura unghiului ABC este egală cu …° . (5p) 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD , cu BC = 5cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor tetraedrului ABCD este egală cu …cm . Soluție (1): 10 + 10…

Matematică - rezolvări detaliate: Problema cu romb si coliniaritate Crystal Snowflakes, Geometry

Problema cu romb si coliniaritate

Geometrie clasa a 7-a În exteriorul rombului ABCD cu măsura unghiului A de 60 grade se construiesc pătratul BCEF şi dreptunghiul ABNM cu latura AM = 2 AB. Arătaţi că punctele N, F, E sunt coliniare şi că NB = 2 BD. Rezolvare: Construim figura, așa cum se vede în imaginea alăturată. Avem rombul ABCD, cu unghiul A de 60 grade și toate laturile egale cu a. Deoarece rombul este un caz particular al paralelogramului, are laturile opuse paralele. Desenăm și diagonala BD. În triunghiul ABD observăm…

Matematică - rezolvări detaliate: Problema - teorema celor 3 perpendiculare Utility Pole, Line Chart, Geometry

Problema - teorema celor 3 perpendiculare

Problema geometrie clasa a 8 –a Triunghiul echilateral ABC, cu AB = 12 cm, are latura BC situată în planul α, iar D este proiecția lui A pe α. Știind că măsura unghiului BDC este de 90 grade, calculați tangenta unghiului format de planul ABC cu planul α. Rezolvare: Ne imaginăm planul α ca un dreptunghi orizontal pe care îl vedem din lateral. Văzut din lateral, acesta apare ca un paralelogram și desenăm acest paralelogram. Triunghiul echilateral ABC are latura BC situată în planul α, iar…

Solved Math Problems : The graph of the linear function Linear Function, Real Numbers, Math Problems, Math Activities

The graph of the linear function

It considers the function f: R — R >, f (x) = p x + q, where p and q are real numbers. a) find the real numbers p and q knowing that f (1) = 1 and f (2) =-1 b) for p = -2 and q = 3, graph the function using xOy coordinates system. Solution: The function f (x) = p x + q, is a function of the first degree (because power of unknown x is equal to 1 (a linear function). Hypotesis conditions shows us that when the unknown x takes the value of 1 (or if we substitute x with 1) the value of the…

Solved Math Problems : Geomerty - an Aquarium a right prism Math Problems, Wardrobe Rack, Geometry, Storage, Home Decor, Purse Storage, Decoration Home, Room Decor, Larger

Geometry - an Aquarium a right prism

The figure is represented schematically an Aquarium in the form of a right prism with square floor, which features 8 dm floor side and the lateral edge of Aquarium of 5 dm. The faces of the Aquarium are made of glass. The Aquarium floor is made from a different material. Aquarium is not covered. Into Aquarium is located water up to a height of 4dm (glass thickness neglect). a) Calculate how many litres of water are in the Aquarium, b) Calculate how many square metres of glass are needed to…

Solved Math Problems : Percents/ Rule of Three / Problem Rule Of Three, Math Problems, Percents, Outline, Coding, Programming, Math Activities

Percents/ Rule of Three / Problem

In the figure bellow it is represented the outline of a rectangular room with an area of 48 square meters. We note ABCD this rectangle. It is known that the width is three quarters (¾ ) of the length of the room. Inside the room is a fireplace (a stove), represented in the figure by the square MNPD with the one meter side. In the room it is installed hardwood floor except shaded area MNPD where is the stove. a) find the length of the room; b) knowing that losses represent 10% of the floor…

Solved Math Problems : Percents/ Rule of Three / Problem Rule Of Three, Math Problems, Percents, Outline, Coding, Programming, Math Activities

Subiectul 3- evaluarea naţională 2013-2014 clasa a VIII-a

Problema nr. 1 Figura reprezintă schiţa unei camere în formă de dreptunghi ABCD cu aria de 48 m2. Se ştie că lăţimea reprezintă ¾ din lungimea camerei. În interiorul camerei se află un şemineu (o sobă), reprezentat în figură de pătratul MNPD cu latura de 1m. Se montează parchet în cameră exceptând suprafaţa haşurată. a) calculaţi lungimea camerei; b) ştiind că pierderile de material reprezintă 10% din suprafaţa ce va fi acoperită cu parchet arătaţi că este necesar să se cumpere 51,7 m2 de…

Solved Math Problems : Geomerty - an Aquarium a right prism Math Problems, Wardrobe Rack, Geometry, Storage, Home Decor, Purse Storage, Decoration Home, Room Decor, Larger

Subiectul 3.2 / evaluare naţională 2013-2014 - Clasa a VIII-a

3.2 În figura este reprezentat schematic un acvariu în formă de prismă dreaptă cu baza un pătrat, care are latura bazei de 8 dm şi muchia laterală de 5 dm. Feţele laterale ale acvariului sunt confecţionate din sticlă. Baza acvariului este confecţionată dintr-un alt material. Acvariul nu se acoperă. În acvariu se află apă până la înălţimea de 4 dm (se neglijează grosimea sticlei) . a) Calculaţi câţi litri de apă sunt în acvariu; b) Calculaţi câţi metri pătraţi de sticlă sunt necesari pentru a…

Matematică - rezolvări detaliate: G2. Linii importante în triunghi

G2. Linii importante în triunghi

G2. Fie triunghiul ABC cu măsura unghiului A mai mică de 900 . Pe latura (AC) se ia un punct D astfel încât (BA) ≡ (BD) şi pe latura (AB) se ia un punct E astfel încât (CA) ≡ (CE). Notăm cu M mijlocul lui (AE) şi cu N mijlocul lui (AD) şi fie {P}= CM ∩ BN. Arătaţi că Rezolvare: Din datele problemei (ipoteza) avem (BA) ≡ (BD) rezultă că triunghiul ABD este isoscel (are două laturi congruente şi prin urmare are şi unghiurile alăturate bazei tot congruente). În acest triunghi isoscel se…

Matematică - rezolvări detaliate: Geometrie / asemănarea triunghiurilor Line Chart, Diagram, Geometry

Geometrie / asemănarea triunghiurilor

Geometrie (clasa a 7-a și clasa a 9-a) Să se demonstreze că, într-un triunghi dreptunghic cu un unghi de 300, lungimea bisectoarei unghiului drept este jumătate din lungimea bisectoarei unghiului de 300. Construim triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 90 grade și măsura unghiului B de 30 grade. Apoi construim bisectoarea unghiului drept A și o notăm cu AD (punctul D aparține lui BC) și bisectoarea unghiului B pe care o notăm cu BE (punctul E aparține lui AC) . Problema cere să demonstrăm…

Aria triunghiului - clasa a VI-a Personalized Items, Math, Color, Math Resources, Mathematics

Aria triunghiului - clasa a VI-a

În triunghiul ABC, cu aria egală cu 96 cm2 (pătraţi), punctul D este mijlocul laturii [AC], iar punctul M este mijlocul segmentului [BD]. Determinaţi aria triunghiului BMC.

Matematică - rezolvări detaliate: Problemă cu paralelograme  clasa a VII-a Line Chart, Diagram

Problemă cu paralelograme clasa a VII-a

Se consideră patrulaterul convex ABCD, M mijlocul laturii AB și N mijlocul laturii CD. Se construiesc paralelogramele ADEM și MBCF. Arătați că punctele E, N și F sunt coliniare, iar MN este mediană în triunghiul MEF. Rezolvare: Patrulaterul convex este patrulaterul în care toate unghiurile au măsuri mai mici de 180 grade. Conform datelor problemei construim paralelogramul ADEM astfel: din punctul D ducem o paralelă la AM și din punctul M construim o paralelă la AD. Punctul de intersecție al…

Matematică - rezolvări detaliate: Bisectoarea

Bisectoarea

Voi nota aici ceea ce este important de ştiut despre bisectoare. Este bine să vă introduceţi într-un test şi câteva noţiuni de teorie. Bisectoarea unui unghi este dreapta care împarte interiorul unui unghi în două părţi congruente. Fiecare triunghi are trei bisectoare. Punctul de intersecţie a celor trei bisectoare ale unui triunghi este centrul cercului înscris în triunghi. Cercul înscris în triunghi îl vom desena astfel: În triunghiul ABC desenăm bisectoarele AA', BB' şi CC'. Punctul de…