More ideas from ADINA
55 отметок «Нравится», 1 комментариев — กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft) в Instagram: «ใบนี้ขายแล้วนะคะ เป็นงานไหมเส้นเดียวมีCertificateการันตีงานทอมือวายูแท้จากวายูระดับประเทศนะคะ…»

55 отметок «Нравится», 1 комментариев — กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft) в Instagram: «ใบนี้ขายแล้วนะคะ เป็นงานไหมเส้นเดียวมีCertificateการันตีงานทอมือวายูแท้จากวายูระดับประเทศนะคะ…»

30 отметок «Нравится», 2 комментариев — กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft) в Instagram: «ไหมเส้นเดียว+เบลมีCertificateแท้การันตีงานทอมือวายูแท้จากวายูที่เป็นครูฝึกสอนวายูอีกทีค่ะ…»

30 отметок «Нравится», 2 комментариев — กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft) в Instagram: «ไหมเส้นเดียว+เบลมีCertificateแท้การันตีงานทอมือวายูแท้จากวายูที่เป็นครูฝึกสอนวายูอีกทีค่ะ…»

63 отметок «Нравится», 4 комментариев — กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft) в Instagram: «สินค้าใหม่ส่งถึงไทย10-12ก.ค.นี้นะคะ กทม.10-11/ ตจว.11-12 ตามเวลาไปรษณีย์ค่ะ งานมีเบลทุกใบค่ะ…»

63 отметок «Нравится», 4 комментариев — กระเป๋าวายูแท้100% Wayúu bag (@sallyshandicraft) в Instagram: «สินค้าใหม่ส่งถึงไทย10-12ก.ค.นี้นะคะ กทม.10-11/ ตจว.11-12 ตามเวลาไปรษณีย์ค่ะ งานมีเบลทุกใบค่ะ…»

Cross Stitching, Grounds