Mai multe idei de la pensie.ro
Fonduri de Pensii Private

Fonduri de Pensii Private

Intrebari Frecvente

Intrebari Frecvente

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) este o institutie specializata in reglementarile si supravegherea sistemului de pensii private fiind in subordinea Parlamentului Romaniei.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) este o institutie specializata in reglementarile si supravegherea sistemului de pensii private fiind in subordinea Parlamentului Romaniei.

Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania este o organizatie profesionala neguvernamentala, apolitica, idependenta, nonprofit creata pentru a proteja interesele, a promova si a dezvolta colaborarea si cooperarea in domeniul fondurilor de pensii private din Romania

Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania este o organizatie profesionala neguvernamentala, apolitica, idependenta, nonprofit creata pentru a proteja interesele, a promova si a dezvolta colaborarea si cooperarea in domeniul fondurilor de pensii private din Romania

Depozitarul este o institutie de credit careia ii sunt incredintate spre pastrare toate activele unui fond de pensii private, in baza unui contract de depozitare incheiat cu administratorul acelui fond de pensii.

Depozitarul este o institutie de credit careia ii sunt incredintate spre pastrare toate activele unui fond de pensii private, in baza unui contract de depozitare incheiat cu administratorul acelui fond de pensii.

Auditori Anual sunt evaluate valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond ale unui fond de pensii private  de catre un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), avizat de Comisie, care nu poate fi persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului.

Auditori Anual sunt evaluate valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond ale unui fond de pensii private de catre un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), avizat de Comisie, care nu poate fi persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului.

Administratorul de fonduri de pensii private, reprezinta societatea de pensii/societatea comerciala pe  actiuni, constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

Administratorul de fonduri de pensii private, reprezinta societatea de pensii/societatea comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea unei pensii private, care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii de către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) este asigurarea unei pensii private, care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii de către companii private specializate, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

Transferul participantilor in sistemul fondurilor de pensii administrate privat

Transferul participantilor in sistemul fondurilor de pensii administrate privat

Costurile pensiei private

Costurile pensiei private